DigiOmställning

Hur kan du anpassa och utvecklas för en digital omställning.

Funderar du på digitaliseringens påverkan för arbetsmarknaden och samhället som helhet? Ta gärna del av flera intressanta aktiviteter och samtal som berör just det!

Vad hände under Digitalidag2020?
TitelAktör

Aktör

-

ANDRA DIGITALA SÄNDNINGAR