Datadriven utveckling för små och medelstora företag

Växjö
12.00 - 13.00

Många mindre företag saknar idag kunskap om hur ny teknik kan omvandlas till nya tjänster eller produkter genom till exempel insamling av och nyttjande av data. Under lunchen får du mer information om vad datadriven utveckling kan innebära i praktiken.

Vi delar med oss av konkreta exempel på hur datadriven utveckling har lett till förbättrade produkter, tjänster etc samt vilket stöd du kan få av Linnéuniversitetet i ditt arbete.

Mötet är dels på plats där vi bjuder på en enklare lunch, dels kan man delta digitalt.

Lunchen är en aktivitet inom projektet HPC för SMF om ger små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen möjlighet att öka sin datadrivan förmåga med stöd av artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC). Projektet finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Linnéuniversitetet
Diana Unander