Andemening och villkor

Digitalidag är en årlig och nationell temadag där aktörer från samhällets alla olika hörn medverkar och samverkar för att utifrån olika perspektiv belysa digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Som aktör deltar Ni under Digitalidags flagg och visuella identitet. Det finns ingen avgift för att medverka, men aktörer står för sina egna aktivitetskostnader (ex. lokal, moderator, kaffe, m.m.). Digitalidags kansli bidrar med koordinering och marknadsföring via vår hemsida.

Vad förväntas av er som arragnerar ett event?

• Ni arrangerar en eller flera aktiviteter, i er egen eller i någon annans regi, som rör digitaliseringens möjligheter och/eller utmaningar​!

• Aktiviteten syftar till folkbildning, inte försäljning eller marknadsföring av eget varumärke/tjänster!

• Aktiviteten kan rikta sig till allmänheten, någon speciell målgrupp eller till den egna personalen. Det är kostnadsfritt för deltagare att medverka!

• Engagemanget och aktiviteten sprids i störst möjlig utsträckning via aktörens SoMe-kanaler!

0
Dagar kvar