Andemening och villkor för medverkan på [email protected]

[email protected] är en folkbildningsrörelse där samhällets olika aktörer samverkar för att göra alla i Sverige till vinnare i den digitala omställningen. Temadagens fokus är att belysa digitaliseringens fördelar och nackdelar och där kommersiella intressen läggs åt sidan. Som aktör under dagen deltar man under [email protected] flagga och visuella identitet. Det finns ingen avgift för att medverka på [email protected], men aktörerna står för de egna kostnaderna vid de event man genomför (t ex lokaler, moderator, kaffe, m.m.). [email protected] kansli bidrar centralt med koordinering och marknadsföring via våra sociala medier samt webbsida.

VAD FÖRVÄNTAS AV ER SOM ORDNAR ETT EVENT?

  • Ni arrangerar en eller flera aktiviteter, i er egen eller i någon annans regi, som rör digitaliseringens möjligheter och/eller utmaningar​!
  • Aktiviteten syftar till folkbildning, inte försäljning!
  • Aktiviteten kan rikta sig till allmänheten, någon speciell målgrupp eller till den egna personalen. Om aktiviteten är riktar sig till andra än den egna personalen ska det vara kostnadsfritt att delta!
  • Aktiviteten bör dokumenteras så att vi kan marknadsföra den på [email protected] sociala medier och webbsida.
  • Aktiviteten bör spridas så mycket som möjligt i era tillgängliga kanaler.

Exempel på aktivitet

En aktivitet kan exempelvis vara interaktion med användare; frukost-, lunch- eller middagssamtal; föreläsning; prova-på aktivitet; samtal med expert; online interaktion; debatt; utbildning av egen personal och/eller kunder.
Använd gärna en befintlig aktivitet eller idé i er organisationen och förlägg den till den 2 oktober.