Digitalidag 2023

I år arrangeras Digitalidag fredagen den 13 oktober 2023 och det är den femte temadagen i ordningen! Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom brett samarbete finner nya vägar för att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.  

På den här sidan kan du läsa mer om årets inriktning, hur vi arbetar med matchmaking och ta del av Digitalidag-paketet! Har ni frågor eller funderingar är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss på Digitalidag [email protected]

Tillsammans kan vi inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!  

Föregående
Nästa

Årets inriktning

Vi på Digitalidag är övertygade om att vi behöver samarbeta för att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla. Vårt största fokus i år riktas därför på att främja privat och offentlig samverkan. Som ett led i detta arbete riktar vi i år ett ökat lokalt fokus. 

Vi är inspirerade av Kulturnatts-konceptet, där vi genom brett samarbete skapar lokala folkrörelser där alla som vill får möjlighet att vara med och bidra med det som just de kan. Genom gemensamma insatser arrangeras aktiviteter för digitala nybörjare såväl som för digitala experter och som växelverkar mellan dialog och interaktion. Genom att samarbeta sektoröverskridande och mot ett gemensamt mål kan förutsättningar även skapas för att etablera en struktur för privat- och offentlig samverkan som kan leva vidare på långsikt.

Sammantaget ser vi temadagen som vårt verktyg där vi  – under en dag – gör en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar sätts högst upp på agendan. Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapar vi innan och efter.  

Det gör vi genom att: 

  • Uppmuntra alla aktörer att inkorporera sitt Digitalidag-engagemang som en naturlig del i det ordinarie arbetet 
  • Aktivt agera matchmaker – löpande matcha aktörer till gemensamma initiativ 
  • Agera bollplank och stöttar upp medverkande aktörer utifrån deras olika ”aktörsresor”
  • Skapa paketeringar med tydliga exempel på hur aktörer kan bidra, ex. Ring Digitalidag. 

Samverkan och matchmaking

I dialoger som vi har med aktörer är det tydligt att runtom i landet  sker det många insatser för att öka den digitala inkluderingen, men  tyvärr når stödet  inte alltid fram till de som har störst behov. En trolig förklaring är att satsningar sker isolerat, i stället för att vi går samman och hjälps åt. I Sverige finns den infrastruktur (både i termer av fysiska mötesplatser och kompetens) som behövs för att möjliggöra det, men för att nå dit behöver vi aktivera den på ett nytt sätt. Detta vill och kan Digitalidag bidra till.

Genom nära samarbete och uppbyggda relationer med över 250 aktörer kan vi verka som en matchmaking-bro och initiera nya samarbeten och satsningar och tillsammans verkligen nå ut. 

Bild: IKEA Barkarby och digitala coacher från Ericsson, Mastercard 2022

När vi på Digitalidag agerar matchmaker börjar det ofta med att en idé eller ett behov identifieras. Fröet till idéen kan uppstå vid olika tillfällen exempelvis under ett möte, via mail eller att vi blir kontaktade kring en specifik fråga. Därefter ser vi över vilka aktörer som skulle kunna involveras för att gemensamt skapa en aktivitet som svarar upp mot just det identifierade behovet. Alla intresserade parter bjuds därefter in till ett möte och sedan är arbetet igång!

I Digitalidags-nätverk finns en stor bredd vilket möjliggör att många kan bidra på olika sätt. Kanske har en aktör en lokal mötesplats som kan aktiveras, en annan aktör har medarbetare som vill vara digitala coacher och den tredje har nära kontakt med målgruppen som aktivt bjuder in besökare. Genom att samarbeta kan vi skapa aktiviteter där vi möter människor på platser där de känner sig trygga och genom aktörer som är relevanta just för dem.  

Sedan starten 2019 har vi på Digitalidag gjort 300 matchningar. Många av dem är inriktade på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp och vägledning med digitala verktyg och tjänster, men andra matchningar kan ha en helt annan inriktning. Matchningarna anpassas utifrån målgrupp och tema! Hör gärna av er till oss på Digitalidag så aktiverar vi matchmaking-arbetet eller ta gärna även själv kontakt med aktörer som ni vill samarbeta med! 

Inför Digitalidag2023 uppmuntrar vi alla aktörer att fundera på:

  • Vilka utmaningar/möjligheter kopplat till det digitala ser ni just nu? Har er målgrupp/organisation något specifikt behov?  
  • Skulle ni vilja komma i kontakt med någon aktör i nätverket för att samarbeta kring frågan?
  • Eller ser ni i att er organisation skulle kunna hjälpa andra? 

Engagera er tillsammans med oss!

Digitalidag är ett initiativ där aktörer medverkar utifrån den egna organisationens förutsättningar. Deltagandet ser därför väldigt olika ut! Det som är tydligt är att alla på något vis kan bidra. Vi brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Digitalidag är summan av alla våra gemensamma insatser. Det är tillsammans som vi når ut geografiskt brett och når många olika målgrupper.

Vi uppmuntrar alla aktörer att se över vad för  insatser och projekt som ni redan idag planerar under året och som kan involveras i ert Digitalidag-engagemang. Det kan till exempel vara en lansering av ett projekt, en rapport eller planerad träff. Listan med förslag kan bli lång! 

När möjligheterna är många kan det ibland vara svårt att se framför sig hur varje aktör/person praktiskt kan bidra. För att underlätta detta har vi tagit fram några exempel på hur ni kan delta och där vi har behov av er hjälp! 

Här ger vi några exempel på hur ni kan engagera er! 

Digitalidag-paketet

Oavsett hur ni planerar att medverka under Digitalidag 2023 så är det första steget att skicka in er intresseanmälan. Ni kommer därefter att få ett bekräftelsemail från oss med mer information. Sen är det dags att komma i gång med just er aktivitetsplanering. I syfte att försöka förenkla och underlätta för alla aktörer har vi tagit fram – Digitalidag-paketet – ett projektledningsstöd som vi hoppas kommer hjälpa er i planering! 

I Digitalidag-paketet finner du: 

  • Projekthjul och kalender med viktiga datum under året, och aktiviteter som vi uppmuntrar alla aktörer att delta i
  • Praktisk information om till exempel hur du loggar in vår hemsida och hur ni beställer ert eventmaterial
  • Kommunikationsplan och årets kommunikationsmaterial


Digitalidag-paketet kan du ladda ned på länken nedan. Har ni frågor eller funderingar kring ert deltagande kan Ni alltid kontakta oss på Digitalidag [email protected]