Välkommen till Digitalidag!

0
Dagar kvar

Varmt välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Digitaliseringen skapar stora möjligheter, men samtidigt finns det utmaningar som måste adresseras. Att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen är en mycket viktig fråga. För att vi ska lyckas måste vi hjälpas åt! 

Den 14 oktober 2022 genomfördes den fjärde upplagan av Digitalidag. Då deltog 250 aktörer från näringslivet, kommuner, myndigheter, bibliotek, akademien, civilsamhället och andra samhällsaktörer som tillsammans arrangerade 1000 aktiviteter215 orter runt om i hela Sverige – från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Aktiviteterna var både fysiska och digitala och syftade till att möta människor på platser runt om i hela landet för att inspirera och erbjuda möjligheter att få hjälp med att lägga sina första digitala pusselbitar, eller komplettera med ytterligare bitar. 

Nu ser vi fram emot årets temadag, den femte i ordningen, som arrangeras fredagen den 13 oktober!  

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
En nationell rörelse runt om i hela landet!

När Digitalidag grundades år 2019 kunde vi inte drömma om att rörelsen skulle bli så här stor, och för varje år som går växer engagemanget. Det visar att vi är många från näringslivet, myndigheter, civilsamhället, bibliotek,  kommuner och andra samhällsaktörer som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt inkluderande samhälle för alla.

För att Sverige ska kunna dra störst möjlig nytta av digitaliseringen är vi på Digitalidag övertygade om att vi behöver samverka brett, men vi tror inte att vi behöver återuppfinna hjulet. I Sverige finns den infrastruktur (både i form av fysiska mötesplatser och kompetens) som behövs för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle, men den behöver aktiveras på ett nytt sätt. 

Vi riktar därför stort fokus på att främja privat och offentlig samverkan, och det gör vi genom att aktivt agera matchmaker på löpande basis. Under 2022 gjorde vi över 100 matchningar mellan aktörer, där bland annat privata och offentliga aktörer samverkade för att hjälpa fler in i det digitala. Flera har även fortsatt att samarbeta även efter Digitalidag, vilket är vår förhoppning!

Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom nära samarbete och uppbyggda relationer med över 250 aktörer kan verka som en matchmakingbro för att initiera nya samarbeten och satsningar för att tillsammans verkligen nå ut.

Sammantaget ser vi temadagen som vårt verktyg där vi – under en dag – gör en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar sätts högst upp på agendan. Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter.