Välkommen till Digitalidag!

Varmt välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Under Digitalidag år 2023 slog vi återigen rekord i antal medverkande då 375 aktörer deltog och gemensamt arrangerade 1 000 aktiviteter i 216 kommuner. Över 15 000 personer engagerade sig för att vara med och inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.
 
Sedan den 1 januari 2024 är Digitalidag en del av Post- och telestyrelsen (PTS). Tillsammans har vi ett mycket spännande år framför oss och för första gången någonsin kommer Digitalidag att arrangeras under två dagar – i år 2024 den 15-16 november.
 
Den 18 april arrangerade vi på Digitalidag årets första digitala kickoff för alla aktörer och intresserade. Varmt välkommen att se sändningen i efterhand. 
Föregående
Nästa

En nationell rörelse runt om i hela landet

Digitalidag har sedan starten handlat om att lyssna, lära och ta till vara på det enorma engagemang som finns runt om i landet. Genuint engagemang fångas och skapas när man inte bara utbildar, berättar och sänder utan också ofiltrerat och öppet lyssnar. Det var i den andan som Digitalidag skapades och det är så vi vill att initiativet utvecklas framåt.
 
Samverkan året runt
Sedan starten 2019 har Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där det långsiktiga värdet – genom samverkan – skapas året runt. Temadagen är vårt verktyg där digitaliseringens möjligheter och utmaningar sätts högst upp på agendan och vi låter högt ihop. Aktiviteter skapas runt om i hela landet där målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. 
 

Redan när Digitalidag bildades år 2019 bestämde vi oss för att totalt arrangera fem temadagar. Digitalidag 2023 var det sista året som Digitalidag arrangerades under Forum för Omställning. Vi är väldigt glada för att Digitalidag sedan januari 2024 är en del av Post-och telestyrelsen (PTS). Det blir en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet för att alla människor ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett förmåga eller förutsättningar. Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta Digitalidag!

Post- och telestyrelsen (PTS) driver Digitalidag-konceptet vidare (pressmeddelande)

Illustrativ bild på en Sverige-karta i lila färg.

Ri​ng Digitalidag under 2023

Ring Digitalidag – 010-5502500 – var ett telefonnummer dit människor kunde ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även få vägledning om var man kan vända sig för att praktiskt få hjälp på den plats som man bor. Telefonnumret Ring Digitalidag var under 2023 aktiverat från den 1 september till den 27 oktober och var öppet under vardagar mellan klockan 09.00-12.00. Under temadagen Digitalidag 2023 den 13 oktober var telefonservicen öppen under hela dagen och då fanns det även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska.

Ring Digitalidag bemannades av medarbetare och volontärer från flertalet Digitalidag-aktörer och möjliggjordes i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Vi vill även rikta ett stort tack till Xzakt Kundrelation som hjälpt oss med den tekniska plattformen!

Logotyp för Ring Digitalidag med telefonnummer 010-5502500

Nytt via våra sociala medier

Illustrativ bild där det står i text att Digitalidag

Är du intresserad av att delta i årets Digitalidag 2024?

Utveckling över tid - samverkan i fokus

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en folkbildningsrörelse där vi tillsammans med aktörer, från alla sektorer i samhället över hela landet, bidrar med som man kan för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Samverkan med aktörer sker året runt. 

För vissa aktörer handlar Digitalidag om att ge människor stöttning för att kunna påbörja sitt digitala pussel, medan för andra kan det röra sig om att komplettera med ytterligare pusselbitar. Oavsett ålder så saknar de allra flesta faktiskt någon pusselbit. I många fall samverkar aktörer för att erbjuda olika möjligheter för människor att bli en del av det digitala samhället!

Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang, och det är dessa insatser som möjliggör att vi når ut geografiskt brett och att aktiviteter arrangeras för digitala nybörjare såväl som inom digital spetskompetens. 2023 års kraftsamling visar att vi är många som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle.  Stort tack till er alla som skapar Digitalidag! 

Vi är väldigt glada för att Post-och telestyrelsen (PTS) fortsätter utveckla och driva Digitalidag-konceptet vidare med start januari 2024. Det blir en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet för att alla människor ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett förmåga eller förutsättningar. Tillsammans har vi ett mycket spännande år framför oss och för första gången någonsin kommer Digitalidag att arrangeras under två dagar – i år 2024 den 15-16 november

431
Registrerade
1230​
Intresseanmälda
0
Dagar kvar
2023
2022
2021
2020
2019
Registrerade
431
Intresseanmälda
1230
Dagar kvar
0
2020
2019

Kontakta oss gärna!