Välkommen till Digitalidag!

0
Dagar kvar

Varmt välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen!

Den 14 oktober 2022 genomfördes den fjärde upplagan av Digitalidag. Då arrangerade 250 aktörer1000 aktiviteter på 215 orter runt om i hela Sverige – från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. 

Näringsliv, kommuner, myndigheter, bibliotek, akademin, civilsamhälle och andra samhällsaktörer medverkade för att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Digitaliseringen skapar stora möjligheter, men samtidigt finns utmaningar som måste adresseras. Under fjolårets Digitalidag arrangerades både fysiska och digitala aktiviteter för att möta människor på platser runt om i hela landet och erbjuda möjligheter att få hjälp med att komma igång att lägga sina första digitala pusselbitar, eller komplettera med ytterligare bitar.

Vi ser nu fram emot Digitalidag 2023, den femte i ordningen, som arrangeras fredagen den 13 oktober 2023!

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
En nationell rörelse runt om i hela landet!

När Digitalidag grundades år 2019 kunde vi inte drömma om att rörelsen skulle växa sig så här stor, och för varje år som går växer engagemanget. Fjolårets kraftsamling 2022 visar att vi är många, från näringslivet, myndigheter, civilsamhället, bibliotek och kommuner som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt inkluderande samhälle för alla.

Under fjolårets arbete 2022 riktades särskilt fokus på att hjälpa människor med att komplettera nya digitala förmågor. I vissa fall handlar det om att ge personer stöttning för att kunna påbörja sitt digitala pussel, medan för andra kan det röra sig om att komplettera med ytterligare pusselbitar. Oavsett ålder så saknar de allra flesta faktiskt någon pusselbit. Detta vill vi genom Digitalidag uppmärksamma.

För att Sverige ska kunna dra störst möjlig nytta av
digitaliseringen är vi på Digitalidag övertygade om att vi behöver samverka brett. I denna anda gjorde vi under fjolåret över 100 matchningar och initierade samarbeten mellan olika aktörer, där bland annat privata och offentliga aktörer nu samverkar i lösningar för att hjälpa fler in i det digitala. Detta kommer vi att fortsätta rikta fokus på under 2023!