Välkommen till Digitalidag!

0
Dagar kvar

Välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen!

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

I år arrangeras Digitalidag den 14 oktober 2022: den fjärde temadagen i ordningen! Planeringen är i full gång, och vi ser fram emot att arbeta ännu närmre våra aktörer under året. 

Tillsammans kan vi skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla!

 

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
100 dagar kvar!

Sommarhälsningar från Digitalidag!

Idag är det 100 dagar kvar till den 14 oktober då den fjärde upplagan av Digitalidag arrangeras. Så fort tiden gått! Under våren har vi tillsammans med våra aktörer arbetat intensivt för att skapa så bra aktiviteter som möjligt, och kontinuerligt har vi sammankopplat aktörer till att göra gemensamma aktiviteter! Förhoppningen är att Digitalidag kan bli ett startskott för fortsatt samarbete.

LÄS MER
På bild Ulla Halvarsson och & Jennie Olofsson

Digitalisering är en lagsport

Varje vecka träffar vi på Digitalidag aktörer som är verksamma runt om i hela landet, och det är alltid intressant att få en inblick i hur man på olika orter och i olika organisationer arbetar med digital inkludering. En aktör som vi har haft mycket kontakt med under de senaste åren är Härnösands bibliotek, och i år medverkar dem för tredje året under Digitalidag! Det är vi väldigt glada för!

LÄS MER
Nytt via våra sociala medier

Digitala sändningar

Vad betyder digitaliseringen för dig?

Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?

I samarbete med Canucci undersöker vi hur människor i Sverige upplever digitalisering. Genom att ställa denna fråga till många människor hoppas vi kunna få en djupare förståelse för digitaliseringens samhällspåverkan! Vi använder oss av en AI-lösning som möjliggör att vi kan samla in och analysera stora mängder svar.

Är Ni intresserade av att delta i nästa Digitalidag?

Den 15 oktober 2021

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en kraftsamling där vi tillsammans med aktörer, från olika delar av samhället, samverkar för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. 


Engagemanget har redan från start varit stort, men för var år har rörelsen vuxit sig allt större. Under 2021 var fler än 10 000 personer involverade, och över 160 samverkansmatchningar gjordes. 


Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang, och det är dessa insatser som möjliggör att vi når ut geografiskt brett och att aktiviteter arrangeras för digitala nybörjade såväl som för människor med digital spetskompetens.

Nu ser vi fram emot Digitalidag den 14 oktober 2022!

431
Registrerade
1230​
Intresseanmälda
0
Dagar kvar
2021
2020
2019
Registrerade
431
Intresseanmälda
1230
Dagar kvar
0
Bild från Digitalidag 2021, digitala coacher på plats på IKEA i Jönköping.
Skärmavbild 2021-09-30 kl. 11.08.50
Bild från Digitalidag på Tekniska Museet

Den 15 oktober 2021

Vad hände under Digitalidag2021?

Under Digitalidag den 15 oktober riktades stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktisk få hjälp med digitala verktyg och tjänster. I befintliga mötesplatser såsom Apotek, butiker, bibliotek och i andra offentliga rum sammankopplades aktörer och där Digitalidagare (digitala coacher) deltog! 

Utöver att hjälpa digitala nybörjare att ta sina första digitala steg arrangerades även flera aktiviteter med fokus på omställning, alltifrån internutbildning av egen personal till samtal om hur arbetslivet såväl som samhället som helhet påverkas av den digitala omställningen.

Under Digitalidag2021 deltog fler än 50 skolor och över 1200 elever runt om i hela landet! De kodade, quizade, ställde frågor till tech- och IT-bolag och Made Magic! Vi hoppas att temadagen inspirerat fler barn till att upptäcka den digitala teknikens stora möjligheter och magiska värld!

2020
2019
Kontakta oss gärna
Har Du frågor eller funderingar?