Välkommen till Digitalidag!

0
Dagar kvar

Välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen!

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Den 15 oktober medverkade 250 aktörer som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 210 orter! Vi vill rikta ett stort tack till er alla som på olika sätt bidragit och skapat Digitalidag2021. Tillsammans kan vi skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla.

Vi ser nu fram emot Digitalidag2022 som arrangeras den 14/10-2022! 

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
Aktiviteter runt om i hela Sverige

Under Digitalidag den 15 oktober riktades stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktisk få hjälp med digitala verktyg och tjänster. I befintliga mötesplatser såsom Apotek, butiker, bibliotek och i andra offentliga rum sammankopplades aktörer och där Digitalidagare (digitala coacher) deltog! 

Utöver att hjälpa digitala nybörjare att ta sina första digitala steg arrangerades även flera aktiviteter med fokus på omställning, alltifrån internutbildning av egen personal till samtal om hur arbetslivet såväl som samhället som helhet påverkas av den digitala omställningen.

Under Digitalidag2021 deltog fler än 50 skolor och över 1200 elever från skolor runt om i hela landet! De kodade, quizade, ställde frågor till tech- och IT-bolag och Made Magic! Vi hoppas att temadagen inspirerat fler barn till att upptäcka den digitala teknikens stora möjligheter och magiska värld!