Välkommen till Digitalidag!

0
Dagar kvar

Varmt välkommen till Digitalidag!

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Digitalidag bildades som ett resultat av över hundra möten med organisationer runtom i Sverige.  Det var tydligt redan för fem år sedan att det fanns ett stort behov av fler samtal och mer samarbete för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens stora potential, och minska risken för att människor hamnar efter. Under Digitalidag  den 13 oktober går vi samman och gör just det.   

I år slår vi återigen rekord i antal medverkande när 340 aktörer deltar och gemensamt arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 kommunerÖver 10 000 personer engagerar sig för att vara med och inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

 

Vi ser fram emot att möta Dig på aktiviteterna runt om i landet!

Varmt välkommen!  

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
En nationell rörelse runt om i hela landet!

När Digitalidag grundades år 2019 kunde vi inte drömma om att rörelsen skulle bli så här stor, och för varje år som går växer engagemanget. Det visar att vi är många från näringslivet, myndigheter, civilsamhället, bibliotek,  kommuner och andra samhällsaktörer som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt inkluderande samhälle för alla.

Vi riktar stort fokus på att främja privat och offentlig samverkan, och det gör vi genom att aktivt agera matchmaker. Under året har vi gjort fler än 150 matchningar mellan aktörer, där bland annat privata och offentliga aktörer sammankopplats för att hjälpa fler människor in i det digitala. 

Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom nära samarbete och uppbyggda relationer med över 340 aktörer kan verka som en matchmakingbro för att initiera nya samarbeten och satsningar för att tillsammans verkligen nå ut.

Sammantaget ser vi temadagen som vårt verktyg där vi – under en dag – gör en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar sätts högst upp på agendan. Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter.  

Ri​ng Digitalidag

Ring Digitalidag – 010-5502500 –  är ett telefonnummer dit människor kan ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även få vägledning om var man kan vända sig för att praktiskt få hjälp på den plats som man bor. 

Telefonnumret Ring Digitalidag är i år aktiverat mellan den  1 september till 27 oktober, och är öppet under vardagar mellan klockan 09.00-12.00. Under temadagen Digitalidag 2023 den 13 oktober är växeln öppen under hela dagen, och då finns det även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska.

Växeln bemannas av medarbetare och volontärer från flertalet Digitalidag-aktörer och möjliggörs i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Vi vill även rikta ett stort tack till  Xzakt som hjälper oss att ordna den tekniska plattformen! 

Nytt via våra sociala medier

Digitala sändningar

Vilka möjligheter och utmaningar upplever du i det digitala samhället?  

 

Vår förhoppning är att  samla in så många svar som möjligt för att se vilka behov som finns, och var fokus bör riktas framåt.  

 

Vi hoppas att Du vill vara med och dela med Dig av Dina tankar. 

Är Ni intresserade av att delta i årets Digitalidag?

Utveckling över tid

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en folkbildningsrörelse där vi tillsammans med aktörer, från alla sektorer i samhället över hela landet, bidrar med som man kan för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. 

För vissa aktörer handlar Digitalidag om att ge människor stöttning för att kunna påbörja sitt digitala pussel, medan för andra kan det röra sig om att komplettera med ytterligare pusselbitar. Oavsett ålder så saknar de allra flesta faktiskt någon pusselbit. I många fall samverkar aktörer för att erbjuda olika möjligheter för människor att bli en del av det digitala samhället!

Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang, och det är dessa insatser som möjliggör att vi når ut geografiskt brett och att aktiviteter arrangeras för digitala nybörjare såväl som inom digital spetskompetens. 2023 års kraftsamling visar att vi är många som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle.  Stort tack till er alla som skapar Digitalidag! 

431
Registrerade
1230​
Intresseanmälda
0
Dagar kvar
2023
2022
2021
2020
2019
Registrerade
431
Intresseanmälda
1230
Dagar kvar
0
2020
2019
Kontakta oss gärna
Har Du frågor eller funderingar?

Nu är årets Digitalidag-aktörer och aktiviteter lanserade! 

Var deltar du under Digitalidag den 13 oktober? 

Gå in här och läs mer!