Om oss

0
Dagar kvar

Om oss

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar sedan 2019. Temadagen är vårt verktyg för att – under en dag – göra en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringen sätts högst upp på agendan. Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter. 

Digitalidag bildades som ett resultat av över hundra möten med organisationer runtom i Sverige.  Det var tydligt att det fanns ett stort behov av fler samtal och mer samarbete för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens stora potential, och minska risken för att människor hamnar utanför. 

Föregående
Nästa

Hur har utvecklingen varit över tid?

Digitalidag grundades år 2019 av initiativtagarna Susanne Ackum, dekan på Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet, och Oscar Stege Unger, senior rådgivare på Wallenberg Foundations AB och VD på Canucci.

Vi brukar säga att den första temadagen – 22 november 2019 – var en kontaktannons där vi undersökte om konceptet var något som aktörer i Sverige ville vara med på. Engagemanget var stort och tillsammans med våra initiativtagare bestämde vi oss för att arrangera Digitalidag fram till år 2023.

För var år som gått har kraftsamlingen blivit allt större, och tack vare alla aktörers insatser har vi kunnat inspirera fler till att utveckla sin digitala kompetens. Vi på Digitalidag är övertygade om att vi behöver samverka brett för att lyckas med den digitala omställningen. I Sverige finns den infrastruktur, både i termer av fysiska mötesplatser och kompetens, som behövs för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. 

Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom nära samarbete med över 375 aktörer kan verka som en matchmaking-bro för att initiera nya samarbeten och satsningar för att tillsammans nå ut till fler människor. 

Hur finansieras Digitalidag?

Digitalidag år 2019 och 2020 finansierades av Vinnova. Under år 2021-2023 finansierades Digitalidag centralt av aktörer i Digitalidags nätverk. Stort tack till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges Kommuner och Regioner, Ericsson, SEB, Saab och Amazon Sverige.

Från och med den 1 januari 2024 är Digitalidag en integrerad del av Post- och telestyrelsen (PTS). 

Därutöver bistår även aktörerna i Rådet och Operativa styrgruppen med arbetsresurser; Canucci, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS),  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter. 

Alla aktörer som medverkar under Digitalidag står för sina egna aktivitetskostnader och kommunikation.   

Tre personer sitter ned och bakom dem står elva personer och tittar in i kameran. Alla personer har gröna t-shirts som det står Digitalidag på och har lila nyckelband.

Givet lärdomarna som vi dragit under de tidigare temadagarna har vi inför årets upplaga som arrangeras den 15 oktober utvecklat vår strategi. Framöver riktar vi särskilt fokus på att främja offentlig och privat samverkan; detta genom att aktivt sammankoppla aktörer i vårt nätverk. Därutöver arrangeras aktiviteter som på olika sätt syftar till att förbättra medborgares möjligheter att få den grundläggande digitala kompetens som krävs för att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vill Ni vara med? Anmäl Er redan idag!

De första två upplagorna av Digitalidag (2019 & 2020), finansierades av Vinnova. Framöver stöttas Digitalidag finansiellt av aktörer i vårt nätverk, privata såväl som offentliga.  Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, (KAW). Medverkande aktörer bistår med egna resurser för sina aktivitetskostnader.

Därutöver stöttas Digitalidag även med arbetsresurser från AB Volvo, Axel Johnson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige, LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations (WFAB).

Rådet

Dan Sjöblom – Ordförande

Generaldirektör
Post- och telestyrelsen

Logotyp för PTS

Oscar Stege Unger

Medgrundare, Digitalidag
Ledamot, Digitaliseringsrådet
VD, Canucci

Logotyp Canucci

Åsa Lindh

Generaldirektör
Statens servicecenter

Logotyp för myndigheten Statens servicecenter

Linda Larsson

Utredare
Landsorganisationen i Sverige

LO

Palle Lundberg

VD
Sveriges Kommuner och Regioner

Logotyp för SKR

Anna Eriksson

Generaldirektör
DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp för myndigheten Digg

Operativ styrgrupp

Ulrika Gani

Utredare
Post- och telestyrelsen

Logotyp för PTS

Elna Olsson

Projektledare Ledningsstöd
Statens servicecenter

Logotyp för myndigheten Statens servicecenter

Mats Snäll

Senior rådgivare, Lednings- och verksamhetsstöd
DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp för myndigheten Digg

Linda Larsson

Utredare
Landsorganisationen i Sverige

Logotyp för LO

Linda Olsson

Projektledare
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Logotyp för IVA - Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademien.

Paola Felicetti

Projektledare och Kommunikatör
Sveriges Kommuner och Regioner

Logotyp för SKR

Kansli

Porträttbild på Lina Cronquist

Lina Cronquist

Projektledare
Digitalidag
076-502 73 88

Logotyp för Digitalidag
Porträttbild på Hedda Svensson

Hedda Svensson

Projektkoordinator
Digitalidag

Logotyp för Digitalidag
Porträttbild på Louise Karlsson

Louise Karlsson

Projektkoordinator
Digitalidag

Logotyp för Digitalidag
Digitalidags kansli koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem via vår hemsida. Vi verkar för att skapa en god geografisk, tematisk och aktörsmässig spridning som möjligt. Vi hjälper gärna till och agerar bollplank och aktivt sammankopplar aktörer till att samverka!
Soundingboard
Vesna Jovic
fd VD, SKL Founding Partner Digital@Idag
Ahmed Abdirahman
Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare
Thaina Lemperiere
Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av Digital@Idag)
Claudia Olsson
VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum
Birgitta Ed
Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Six Year Plan
Stefan Krook
Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra
Erik Fichtelius
Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi
Åsa Zetterberg
VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen
Claes de Fair
Journalist och författare, tidigare chefredaktör på Fokus, Resumé, Affärsvärlden mm