Om oss

0
Dagar kvar

Om oss

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av  den digitala utvecklingen. Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska
temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019. 

Initiativtagare är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter. Sedan hösten 2021 ingår även Post- och telestyrelsen (PTS) & Svenska Kyrkan i Digitalidags-styrelse. 

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
2021
2020
2019

Givet lärdomarna som vi dragit under de tidigare temadagarna har vi inför årets upplaga som arrangeras den 15 oktober utvecklat vår strategi. Framöver riktar vi särskilt fokus på att främja offentlig och privat samverkan; detta genom att aktivt sammankoppla aktörer i vårt nätverk. Därutöver arrangeras aktiviteter som på olika sätt syftar till att förbättra medborgares möjligheter att få den grundläggande digitala kompetens som krävs för att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vill Ni vara med? Anmäl Er redan idag!

De första två upplagorna av Digitalidag (2019 & 2020), finansierades av Vinnova. Framöver stöttas Digitalidag finansiellt av aktörer i vårt nätverk, privata såväl som offentliga.  Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, (KAW). Medverkande aktörer bistår med egna resurser för sina aktivitetskostnader.

Därutöver stöttas Digitalidag även med arbetsresurser från AB Volvo, Axel Johnson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige, LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations (WFAB).

I år arrangerades Digitalidag den 15 oktober

Givet lärdomarna som vi dragit under de tidigare temadagarna har vi inför årets upplaga som arrangeras den 15 oktober utvecklat vår strategi. Framöver riktar vi särskilt fokus på att främja offentlig och privat samverkan; detta genom att aktivt sammankoppla aktörer i vårt nätverk. Därutöver arrangeras aktiviteter som på olika sätt syftar till att förbättra medborgares möjligheter att få den grundläggande digitala kompetens som krävs för att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Hur finansieras Digitalidag?

De första två upplagorna av Digitalidag (2019 & 2020), finansierades av Vinnova. Framöver stöttas Digitalidag finansiellt av aktörer i vårt nätverk, privata såväl som offentliga.  Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, (KAW). Medverkande aktörer bistår med egna resurser för sina aktivitetskostnader.

Därutöver stöttas Digitalidag även med arbetsresurser från AB Volvo, Axel Johnson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige, LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations (WFAB).

Aktiviteter arrangerade av Digitalidag

Livesändning den 2 Oktober 2020

Den 2 oktober 2020 sände Digitalidag under hela dagen live från Studion i Kulturhuset på Sergels Torg. 60 talare medverkade och via SVT-Forum och vår Youtube-kanal har ca. 140 000 personer sett programmet. I tider som dessa, när vi ej kan träffas fysiskt, är vi särskilt glada för att sändningen visats vid 9 tillfällen på SVT-Forum, sammanlagt 13 timmar.

Poddar

Under 2020 publicerade Digitalidag, i samarbete med Smarta Samtal, 15 poddavsnitt, som utifrån olika perspektiv diskuterade digitaliseringens betydelse för samhället. 29 personer medverkade och totalt har omkring 20 000 lyssnare tagit del av samtalen.

Hoting

Digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter, men samtidigt följer även stora problem som måste adresseras och åtgärdas. Det finns exempelvis stora skillnader vad gäller digital infrastruktur och digitalt kunnande mellan stad och land. Under Digitalidag2020 sände vi live från Föreningshuset i Hoting, Strömsunds kommun. I panelsamtalet medverkade invånare som förmedlade sina perspektiv och upplevelser om digitaliseringens påverkan i en mindre ort på landsbygden.

Under hösten 2020 genomförde vi även en kartläggning om Hotings digitala förutsättningar. Förhoppningen är att lokala aktörer under 2021 ska arrangera aktiviteter som svarar mot undersökningens resultat som bakgrund och under Digitalidag den 15 oktober 2021 kommer initiativets resultat att redovisas. Förhoppningsvis inspirerar detta andra orter att ta liknande initiativ!

Föregående
Nästa
Föregående
Nästa
STYRELSE
Anna Eriksson

Generaldirektör, DIGG, Founding Partner Digitalidag

Johan Weigelt
Vice VD och Akademisekr, IVA, Founding Partner Digitalidag
Susanna Gideonsson

Ordförande, LO

Dan Sjöblom

Generaldirektör,  Post-och telestyrelsen, PTS 

Staffan Isling
VD, SKR
Åsa Lindh

Generaldirektör, Statens servicecenter

Antje Jackelén

Ärkebiskop, Svenska kyrkan

Susanne Ackum

Ordförande Forum för Omställning

Oscar Stege Unger
Ordförande

VD Canucci & Senior rådgivare till Wallenberg Foundations 

Kansli
Ulrica Matsers

Digitalidag 

Lina Cronquist

Digitalidag

Karin Emanuelli

TCO

Sanna Ranman

SKR

Linda Olofsgård Lindfors
Wallenberg Foundations AB
Victor Westin
Wallenberg Foundations AB
Theodor Andersson
Myndigheten för digital förvaltning
Linda Larsson

LO

Linda Olsson

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Eva Dazley

Statens servicecenter

Caroline Johansson Sjöwall

Statens servicecenter

Taina Virtanen
Statens servicecenter
Vad gör Digitalidags kansli?

Digitalidags kansli koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem via vår hemsida. Vi verkar för att skapa en god geografisk, tematisk och aktörsmässig spridning som möjligt. Vi hjälper gärna till och agerar bollplank och aktivt sammankopplar aktörer till att samverka!

Digitalidags kansli koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem via vår hemsida. Vi verkar för att skapa en god geografisk, tematisk och aktörsmässig spridning som möjligt. Vi hjälper gärna till och agerar bollplank och aktivt sammankopplar aktörer till att samverka!
Soundingboard
Vesna Jovic
fd VD, SKL Founding Partner [email protected]
Ahmed Abdirahman
Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare
Thaina Lemperiere
Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av [email protected])
Claudia Olsson
VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum
Birgitta Ed
Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Six Year Plan
Stefan Krook
Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra
Erik Fichtelius
Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi
Åsa Zetterberg
VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen
Claes de Fair
Journalist och författare, tidigare chefredaktör på Fokus, Resumé, Affärsvärlden mm
Kontakta oss gärna
Har Du frågor eller funderingar?
Susanna Gideonsson

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.

Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?