OM OSS

Vad är [email protected]?

[email protected] är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet.

Vad är målet?

Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vem har grundat [email protected]

[email protected] har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

När grundades [email protected]?

Den första upplagan av [email protected] ägde rum den 22 november 2019.

Hur många aktörer deltar i [email protected]?

2020 medverkade 215 aktörer som sammantaget arrangerade 285 aktiviteter110 orter runt om i landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. 

2019 deltog 75 aktörer som arrangerade 33 aktiviteter11 orter.

Hur finansieras [email protected]?

Temadagarna 2019 och 2020 har fått finansiering av Vinnova. Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping har fått anslag av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, KAW, för såväl 2019 som 2020. Utöver detta bidrar alla aktörer med egna resurser.

För att arrangera eventen finansieras [email protected] med arbetsinsatser från aktörerna i våra styrelser; AB Volvo, Axel Johnson, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations AB.

Hur uppstod tanken att starta [email protected]?

Vi var flera som såg behovet av att öka kunskapen om den teknik som formar dagens och framtiden samhälle och att vi genom ett brett och långsiktigt samarbete kan stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen som sker i kölvattnet av digitalisering, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller.

Ett liknande initiativ arrangeras i Schweiz sedan 2017 och grundades av digitalswitzerland som samlar ungefär 150 aktörer.

Varifrån kommer namnet ”[email protected]”?

Namnet anspelar på att varje dag genomsyras av digitalisering.

Vad arbetar [email protected] kansli med?

Kansliet koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem på vår hemsida och via våra sociala medier. Vi försöker skapa en så stor geografisk och ämnesmässig bredd som möjligt! Därutöver hjälper vi gärna till och agerar bollplank och sammanlänkar aktörer. Den 2 oktober arrangerade [email protected] fyra event  Sergels Torg, Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter i Norrköping samt  i Hoting, Ångermanland.

Kansliet ser nu fram emot att arrangera den tredje upplagan av [email protected] som går av stapeln den 15 oktober 2021.  

Pressmaterial
Ladda ned [email protected] logotyp-paket

Mer info om den ideella föreningen Forum för Omställning finns på www.forumforomstallning.se

STYRELSEN

Oscar Stege Unger – Ordförande

Direktör Wallenberg Foundations AB och medgrundare till Forum för Omställning

Susanne Ackum

Ordförande Forum för Omställning

Staffan Isling

VD, SKR

Susanna Gideonsson

Ordförande, LO

Thomas Pålsson

Generaldirektör Statens servicecenter

SOUNDING BOARD

Ahmed Abdirahman

Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Thaina Lemperiere

Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av [email protected])

Claudia Olsson

VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum

Birgitta Ed

Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Six Year Plan

Stefan Krook

Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra

Erik Fichtelius

Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi

Åsa Zetterberg

VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen

Claes de Fair

Journalist och författare, tidigare chefredaktör på Fokus, Resumé, Affärsvärlden mm

Kansli

Oscar Stege Unger

Wallenberg Foundations AB

Susanne Ackum

Forum För Omställning

Linda Olofsgård Lindfors

Wallenberg Foundations AB

Victor Westin

Wallenberg Foundations AB

Kristina Lovén Seldén

TCO

Lena Ivö

SKR

Linda Larsson

LO

Linda Olsson

IVA

Theodor Andersson

DIGG

Taina Virtanen

Statens servicecenter