Om oss

0
Dagar kvar

Om oss

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under en dag varje år görs en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. 

 

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar

Hur har utvecklingen varit över tid?

Vi brukar säga att den första temadagen (22 november 2019) var en kontaktannons, där vi undersökte om konceptet var något som aktörer i Sverige ville vara med på. Engagemanget var stort, och tillsammans med våra initiativtagare bestämde vi oss för att arrangera Digitalidag fram till 2023. För var år som gått har kraftsamlingen blivit allt större, och tillsammans har vi kunnat inspirera fler att utveckla sin digitala kompetens. 

Vi är också övertygade om att samverkan är en central komponent för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. Vi jobbar därför aktivt för att främja just det. Efter fyra år har Digitalidag vuxit till en samverkansplattform där vi kan pilotera idéer och tillsammans finna gemensamma långsiktiga lösningar. Under fjolåret 2022 initierade Digitalidag över 100 samarbeten mellan olika aktörer, där bland annat privata och offentliga aktörer nu samverkar i lösningar för att hjälpa fler in i det digitala. Samarbeten som initierats av Digitalidag har i många fall blivit ett startskott för fortsatt långsiktig samverkan.  

Under fjolåret 2022 riktades särskilt fokus på att: 

  • Arbeta ännu närmre våra aktörer till ökad aktivering, 
  • Aktivt främja privat & offentlig samverkan,  
  • Ökat utbildningsfokus för aktörers medarbetare & intresserade för att bli Digitalidagare, (digital coach), 
  • Öka kommunikationen för att nå ut till fler och öka delaktigheten.

Givet lärdomarna som vi dragit under de tidigare temadagarna har vi inför årets upplaga som arrangeras den 15 oktober utvecklat vår strategi. Framöver riktar vi särskilt fokus på att främja offentlig och privat samverkan; detta genom att aktivt sammankoppla aktörer i vårt nätverk. Därutöver arrangeras aktiviteter som på olika sätt syftar till att förbättra medborgares möjligheter att få den grundläggande digitala kompetens som krävs för att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vill Ni vara med? Anmäl Er redan idag!

De första två upplagorna av Digitalidag (2019 & 2020), finansierades av Vinnova. Framöver stöttas Digitalidag finansiellt av aktörer i vårt nätverk, privata såväl som offentliga.  Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, (KAW). Medverkande aktörer bistår med egna resurser för sina aktivitetskostnader.

Därutöver stöttas Digitalidag även med arbetsresurser från AB Volvo, Axel Johnson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige, LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations (WFAB).

Hur finansieras Digitalidag?

De första två upplagorna av Digitalidag (2019, 2020), finansierades av Vinnova. Sedan 2021 finansieras Digitalidag centralt av aktörer i vårt nätverk. Stort tack till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges Kommuner & Regioner, Ericsson, SEB, SAAB & Amazon Sverige!  

Därutöver bistår även aktörerna i våra styrelser med arbetsresurser; AB Volvo, Axel Johnson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige, LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH), Post- och telestyrelsen (PTS), SACO, SEB, Svenska kyrkan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations (WFAB).

Alla aktörer som medverkar står för sina egna aktivitetskostnader, alltifrån projektledningskostnader till marknadsföring och kommunikation.

Styrelse

Oscar Stege Unger – Ordförande

Senior rådgivare Wallenberg Foundations AB & VD Canucci

Wallenberg Foundations

Susanne Ackum

Medgrundare och Dekan Ekonomihögskolan Linnéuniversitet

Antje Jackelén

Ärkebiskop emerita, Svenska kyrkan

Åsa Lindh

Generaldirektör, Statens Servicecenter

Statens servicecenter

Dan Sjöblom

Generaldirektör, PTS

PTS

Susanna Gideonsson

Ordförande, LO

LO

Palle Lundberg

VD, SKR

Anna Eriksson

Generaldirektör, DIGG

Kansli

Lina Cronquist

Projektledare, Digitalidag

Digitalidag

Louise Karlsson

Projektkoordinator, Digitalidag

Digitalidag

Ulrika Gani

PTS

PTS

Elinor Haag

SKR

Caroline Johansson Sjöwall

Statens servicecenter

Statens servicecenter

Elna Olsson

Statens servicecenter

Statens servicecenter

Theodor Andersson

DIGG

Linda Olsson

IVA

IVA

Linda Larsson

LO

LO

Victor Westin

Wallenberg Foundations AB & Canucci

Wallenberg Foundations

Linda Olofsgård Lindfors

Wallenberg Foundations AB

Wallenberg Foundations
Digitalidags kansli koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem via vår hemsida. Vi verkar för att skapa en god geografisk, tematisk och aktörsmässig spridning som möjligt. Vi hjälper gärna till och agerar bollplank och aktivt sammankopplar aktörer till att samverka!
Soundingboard
Vesna Jovic
fd VD, SKL Founding Partner [email protected]
Ahmed Abdirahman
Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare
Thaina Lemperiere
Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av [email protected])
Claudia Olsson
VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum
Birgitta Ed
Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Six Year Plan
Stefan Krook
Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra
Erik Fichtelius
Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi
Åsa Zetterberg
VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen
Claes de Fair
Journalist och författare, tidigare chefredaktör på Fokus, Resumé, Affärsvärlden mm
Kontakta oss gärna
Har Du frågor eller funderingar?

Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?