OM OSS

Vad är Digitalidag?

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet.

Vad är målet?

Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vem har grundat Digitalidag? 

Digitalidag har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

När grundades Digitalidag?

Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019.

Hur många aktörer deltar i Digitalidag?

2020 medverkade 215 aktörer som sammantaget arrangerade 285 aktiviteter110 orter runt om i landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. 

2019 deltog 75 aktörer som arrangerade 33 aktiviteter11 orter.

Hur finansieras Digitalidag?

De två första upplagorna av Digitalidag, 2019 & 2020, finansierades av Vinnova. Under 2021 stöttas Digitalidag finansiellt av aktörer i vårt nätverk. Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, (KAW). Medverkande aktörer bistår med egna resurser för sina aktivitetskostnader.

Digitalidag stöttas även med arbetsresurser från AB Volvo, Axel Johnson, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige, LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations (WFAB).

Hur uppstod tanken att starta Digitalidag?

Vi var flera som såg behovet av att öka kunskapen om den teknik som formar dagens och framtiden samhälle och att vi genom ett brett och långsiktigt samarbete kan stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen som sker i kölvattnet av digitalisering, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller.

Ett liknande initiativ arrangeras i Schweiz sedan 2017 och grundades av digitalswitzerland som samlar ungefär 150 aktörer.

Varifrån kommer namnet ”Digitalidag”?

Namnet anspelar på att varje dag genomsyras av digitalisering.

Vad arbetar Digitalidags kansli med?

Digitalidags kansli koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem via vår hemsida. Vi verkar för att skapa en så god geografisk, tematisk och aktörsmässig spridning som möjligt. Vi hjälper gärna till och agerar bollplank och aktivt sammankopplar aktörer till att samverka!  Vi ser nu fram emot den 15 oktober där den tredje upplagan av Digitalidag går av stapeln! 

Pressmaterial
Ladda ned Digitalidags logotyp-paket

Mer info om den ideella föreningen Forum för Omställning finns på www.forumforomstallning.se

STYRELSEN

Oscar Stege Unger – Ordförande

Direktör Wallenberg Foundations AB och medgrundare till Forum för Omställning

Susanne Ackum

Ordförande Forum för Omställning

Staffan Isling

VD, SKR

Susanna Gideonsson

Ordförande, LO

Thomas Pålsson

Generaldirektör Statens servicecenter

SOUNDING BOARD

Ahmed Abdirahman

Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Thaina Lemperiere

Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av [email protected])

Claudia Olsson

VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum

Birgitta Ed

Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Six Year Plan

Stefan Krook

Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra

Erik Fichtelius

Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi

Åsa Zetterberg

VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen

Claes de Fair

Journalist och författare, tidigare chefredaktör på Fokus, Resumé, Affärsvärlden mm

Kansli

Oscar Stege Unger

Wallenberg Foundations AB

Susanne Ackum

Forum För Omställning

Linda Olofsgård Lindfors

Wallenberg Foundations AB

Ulrica Matsers

Digitalidag

Victor Westin

Wallenberg Foundations AB

Lina Cronquist

Digitalidag

Karin Emanuelli

TCO

Sanna Ranman

SKR

Linda Larsson

LO

Linda Olsson

IVA

Theodor Andersson

DIGG

Taina Virtanen

Statens servicecenter

Eva Dazley

Statens servicecenter

Caroline Johansson Sjöwall

Statens servicecenter