OM OSS

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens Servicecenter. Syftet är att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen och samtidigt se till att samhället håller ihop. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred samverkan. Vi tror också att vi behöver öka kunskapen om den teknik som nu formar dagens och framtidens samhälle.

Den första upplagan av Digital@Idag ägde rum den 22 november 2019. På några få månader lyckades vi engagera 70 aktörer, både från offentlig och privat sektor, som tillsammans arrangerade 35 aktiviteter på elva orter, från Luleå i norr till Lund i söder. För temadagarna 2019 och 2020 har Digital@Idag fått finansiering av Vinnova. Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping har fått anslag av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, KAW, för såväl 2019 som 2020. Utöver att alla aktörer bidrar med egna resurser för att arrangera eventen finansieras Digital@Idag med arbetsinsatser från Axel Johnson, AB Volvo, Novare Human Capital, Wallenberg Foundations AB och Peltarion.

MÅL
Inspirera alla människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen

VARFÖR?
För att gemensamt stärka Sveriges förutsättningar att möta samhällsförändringar i kölvattnet av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller

HUR?
En årlig temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om i landet

Vad arbetar Digital@Idags kansli med?
Kansliet koordinerar samtliga aktiviteter som arrangeras under temadagen och marknadsför dem på vår hemsida och via våra sociala medier. Vi försöker skapa en så stor geografisk och ämnesmässig bredd som möjligt! Därutöver hjälper vi gärna till och agerar bollplank och sammanlänkar aktörer från olika sektorer och geografiskt! Inför den 2 oktober arrangerar Digital@Idag fem event; Centralstationen i Stockholm, Sergels Torg, Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter i Norrköping och ett Community event i Hoting, Ångermanland.

Om namnet Digital@Idag
Digital@Idags namn anspelar på att varje dag är genomsyrad av digitalisering. Varje ”idag” är alltid digital, oavsett dag.
Frågor och svar om Digital@Idag

Vill du medverka under Digital@Idag?
Vill du vara med och bidra eller vara en aktör 2020?
Kontakta oss gärna här

Pressmaterial
Ladda ned Digital@Idag logotyp-paket

Mer info om den ideella föreningen Forum för Omställning finns på www.forumforomstallning.se

STYRELSEN

Johan Weigelt

Vice VD och Akademisekr, IVA, Founding Partner Digital@Idag

Anna Eriksson

GD, DIGG, Founding Partner Digital@Idag

Susanne Ackum

Ordförande Forum för Omställning

Oscar Stege Unger – Ordförande

Direktör Wallenberg Foundations AB och medgrundare till Forum för Omställning

Staffan Isling

VD, SKR

Karl-Petter Thorwaldsson

Tidigare ordförande, LO

Tomas Pålsson

Statens Servicecenter

SOUNDING BOARD

Vesna Jovic

fd VD, SKL Founding Partner Digital@Idag

Ahmed Abdirahman

Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Thaina Lemperiere

Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av Digital@Idag)

Claudia Olsson

VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum

Birgitta Ed

Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Sixyearplan

Stefan Krook

Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra

Erik Fichtelius

Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi

Åsa Zetterberg

VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen

Claes de Fair

Journalist och chefredaktör på Mitti, fd chefredaktör och publisher på Fokus

Kansli

Oscar Stege Unger

Wallenberg Foundations AB

Susanne Ackum

Forum För Omställning

Linda Olofsgård Lindfors

Wallenberg Foundations AB

Karolin A. Johansson

Digital@Idag

Ulrica Matsers

Digital@Idag

Victor Westin

Wallenberg Foundations AB

Lina Cronquist

Digital@Idag

Kristina Lovén Seldén

TCO

Lena Ivö

SKR

Linda Larsson

LO

Linda Olsson

IVA

Theodor Andersson

DIGG

Taina Virtanen

Statens Servicecenter