2 Oktober 2020

Digital@Idag

En temadag för att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

OM OSS

Digital@Idag är ett initiativ av Forum för Omställning tillsammans med DIGG, IVA, SKL och LO. Digital@Idag har fått finansiering av Vinnova för temadagarna 2019 och 2020. Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiserings Centrum  i Norrköping har fått anslag av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse för såväl 2019 som 2020. Utöver att alla partners ställer upp med egna resurser för eventen finansieras Digital@Idag med arbetsinsatser av Axel Johnson, AB Volvo, Novare Human Capital, Wallenberg Foundations AB och Peltarion.

Mer info om den ideella föreningen Forum för Omställning finns på www.forumforomstallning.se

Pressmeddelande Digital@Idag 22 november

Se presskonferensen här

Pressmeddelande Digital@Idag lansering 2019 


Mission

Inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen

Varför?
Stärka Sveriges förutsättningar att möta de stora förändringar som sker i samhället som en effekt av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller.

Vad?
Digital@Idag är en årlig temadag om digitaliseringen möjligheter, utmaningar och konsekvenser. Den består av aktiviteter runt om i landet som arrangeras av Digital@Idag och dess samarbetspartners.

För vem?
Genom aktiviteter från norr till söder, vill vi att alla som bor i Sverige får en chans att upptäcka, förstå och diskutera möjligheterna men också konsekvenserna av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller.

Mål
Att brett och gemensamt öka förståelsen för den strukturomvandling som nu formar framtidens samhälle. Vi vill skapa en rörelse och folkbildning som bidrar till att Sverige, och vi som bor här, blir vinnare i den digitala omställningen.

Frågor och svar om Digital@Idag
Digital@Idag samarbetsavtal med partners (pdf)

Om namnet Digital@Idag

Digital@Idag är en årlig temadag och inträffar en gång per år, men namnet Digital@Idag anspelar på att varje dag är genomsyrad av digitalisering. Därmed är ”idag” alltid digital, oavsett dag. 

Vill du bli samarbetspartner till Digital@Idag?

Vill du vara med och bidra eller vara en samarbetspartner 2020?
Kontakta oss gärna här

Ladda ned Digital@Idag logotyp-paket

STYRELSEN

Johan Weigelt

Vice VD och Akademisekr, IVA, Founding Partner Digital@Idag

Anna Eriksson

GD, DIGG, Founding Partner Digital@Idag

Susanne Ackum

Ordförande Forum för Omställning

Oscar Stege Unger – Ordförande

Direktör Wallenberg Foundations AB och medgrundare till Forum för Omställning

Staffan Isling

VD, SKL

Karl-Petter Thorwaldsson

Ordförande, LO
All articles loaded
No more articles to load

SOUNDING BOARD

Vesna Jovic

fd VD, SKL Founding Partner Digital@Idag

Ahmed Abdirahman

Grundare av Järvaveckan samt näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Thaina Lemperiere

Digital communication manager ABB Switzerland (engagerad i Schweiz version av Digital@Idag)

Claudia Olsson

VD på Exponential och utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum

Birgitta Ed

Teologistuderande entreprenör och grundare av bland annat Springtime och Sixyearplan

Stefan Krook

Entreprenör, grundare av bland annat GodEl och Kivra

Erik Fichtelius

Journalist och fd vd för Utbildningsradion samt lett arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi

Åsa Zetterberg

VD på IT&Telekomföretagen och tidigare bla Chief Digital Officer för Regeringen

Claes de Fair

Journalist och chefredaktör på Mitti, fd chefredaktör och publisher på Fokus
All articles loaded
No more articles to load