Om oss

0
Dagar kvar

Digitalidag i media

Välkommen till vår nyhetssida!

Här kan du läsa mer om initiativet Digitalidag som uppmärksammats i media.

Föregående
Nästa
Varmt välkommen till det första avsnittet i den nya programserien från Digitalidag där vi tillsammans med gäster samtalar om vilken kraft som skapas när vi går samman för inspirera alla till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen i samhället. I det här avsnittet berättar vi mer om vad Digitalidag är, om rekordåret 2023 och vägen framåt. Vi hoppas att du blir inspirerad och vill vara med på den fortsatta resan tillsammans med oss när rörelsen blir en del av Post- och telestyrelsen (PTS).
Från och med januari 2024 kommer Post- och telestyrelsen, (PTS) att driva Digitalidag-konceptet vidare och det blir en del i myndighetens ordinarie verksamhet. För att ta reda på vad som kommer att hända då och tankar framåt, bytte vi några ord med PTS generaldirektör Dan Sjöblom och projektledare för Digitalidag Lina Cronquist.
Från och med januari 2024 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) att fortsätta utveckla och driva Digitalidag-konceptet vidare. Det bli en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet där vi arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga eller förutsättningar.
DigitalTolk bjuder in till samtal med Lina Cronquist och Hedda Svensson från Digitalidag om hur man kan främja digital inkludering och utveckling i samhället. Diskussionen utgår från den årliga nationella temadagen Digitalidag, som finns för att inspirera deltagare att engagera sig i den digitala utvecklingen.
I Östersund var det Seniornet Östersund som, i samarbete med ABF Jämtland Härjedalen, under Digitalidag den 13 oktober bjöd in till ett event där man bland annat via länk fick ta del av Internetstyrelsens webbinarium ”Bli en säkrare och mer medveten Internetanvändare”. Det var en gratisföreställning och fika ingick, förstås. Alla var välkomna!
Under Digitalidag samlades många lokala aktörer i Umeå till ett öppet hus som lockade många besökare.
För att möjliggöra det är det viktigt att alla ges möjlighet till att vara delaktig i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Sedan 2019 har Digitalidag arbetat för att bidra till detta. Dagens nationella satsning är den största någonsin, och aktiviteter skapas av aktörer som människor känner sig trygga med och på platser som är tillgängliga just för dem. – Det är glädjande att se det stora engagemanget, där aktörer aktivt agerar för att öka den digitala inkluderingen. Digitalisering är en lagsport, och Digitalidag är en symbol som visar vilken kraft som skapas genom bred samverkan, säger Erik Slottner, civil- och digitaliseringsminister.samhälle.