2 Oktober 2020

Digital@Idag

En temadag för att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

Digital@Idag har etablerats efter ett initiativ av Forum för Omställning tillsammans med DIGG, SKL, IVA och LO. Hela idén med Digital@Idag är att samla alla de goda krafter som finns i vårt samhälle för att på olika sätt och med olika tonlägen ge så många medborgare som möjligt chansen att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen. Detta är endast möjligt genom att så många partners som möjligt, offentliga, privata, non-profit, m.m. vill vara med och samverka under Digital@Idag flaggan. Vi är väldigt tacksamma för att redan detta första år, som vi kallar för en mjukstart, har sett så stort intresse från så många olika partners att vilja delta. Utöver finansiering från Vinnova så bärs Digital@Idag rörelsen av frivilliga arbetsinsatser av våra partners runt om i landet.

Bli en partner till Digital@Idag 2020!

Vill du vara med och bidra eller vara en samarbetspartner 2020? Kontakta oss gärna här

All articles loaded
No more articles to load

Founding Partners

All articles loaded
No more articles to load