Att vara aktör

Tillsammans skapar vi en temadag som inspirerar alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Digitalidags mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. För att nå målet vill vi engagera så många aktörer som möjligt och tillsammans verka för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred och långsiktig samverkan.

Digitalidags mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. För att nå målet vill vi engagera så många aktörer som möjligt och tillsammans verka för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred och långsiktig samverkan.

Som aktör till Digitalidag arrangerar ni en eller flera aktiviteter, i er egen eller i någon annans regi, som rör digitaliseringens möjligheter och/eller utmaningar​. Aktiviteten syftar till folkbildning, inte försäljning eller marknadsföring av eget varumärke/tjänster. Aktiviteten kan rikta sig till allmänheten, någon speciell målgrupp eller till den egna personalen. Det ska vara kostnadsfritt för deltagare att medverka. Som aktör deltar Ni under Digitalidags flagg och visuella identitet. Det finns ingen avgift för att medverka, men aktörer står för sina egna aktivitetskostnader. Digitalidags kansli bidrar med koordinering och marknadsföring via vår hemsida.

250 aktörer
0
Dagar kvar

Grundare

IVA

Antal aktiviteter: 0

LO

Antal aktiviteter: 1

Aktörer 2022

Antal aktiviteter: 1

ABB

Antal aktiviteter: 0
Antal aktiviteter: 4

FAM

Antal aktiviteter: 4
Antal aktiviteter: 11

IVA

Antal aktiviteter: 0

KTH

Antal aktiviteter: 0

LO

Antal aktiviteter: 1
Antal aktiviteter: 1
Antal aktiviteter: 1

SEB

Antal aktiviteter: 0

TCO

Antal aktiviteter: 0