Att vara aktör

Tillsammans skapar vi en temadag som inspirerar alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Digitalidags mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. För att nå målet vill vi engagera så många aktörer som möjligt och tillsammans verka för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred och långsiktig samverkan.

Digitalidags mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. För att nå målet vill vi engagera så många aktörer som möjligt och tillsammans verka för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred och långsiktig samverkan.

Som aktör till Digitalidag arrangerar ni en eller flera aktiviteter, i er egen eller i någon annans regi, som rör digitaliseringens möjligheter och/eller utmaningar​. Aktiviteten syftar till folkbildning, inte försäljning eller marknadsföring av eget varumärke/tjänster. Aktiviteten kan rikta sig till allmänheten, någon speciell målgrupp eller till den egna personalen. Det ska vara kostnadsfritt för deltagare att medverka. Som aktör deltar Ni under Digitalidags flagg och visuella identitet. Det finns ingen avgift för att medverka, men aktörer står för sina egna aktivitetskostnader. Digitalidags kansli bidrar med koordinering och marknadsföring via vår hemsida.

0
Dagar kvar

Grundare

LO

Antal aktiviteter: 1

SKR

Antal aktiviteter: 1

IVA

Antal aktiviteter: 1

FFO

Antal aktiviteter: 1
Antal aktiviteter: 1

Aktörer 2021

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!