Att vara aktör i Digitalidag

Tillsammans skapar vi en temadag som inspirerar alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Digitalidags mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. För att nå målet vill vi engagera så många aktörer som möjligt och tillsammans verka för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred och långsiktig samverkan.

Aktörers logotyper som deltog under Digitalidag 2023

Grundare

LO

Antal aktiviteter: 0

Aktörer 2023

Antal aktiviteter: 0

ABF

Antal aktiviteter: 1

FAM

Antal aktiviteter: 87

KTH

Antal aktiviteter: 1

LO

Antal aktiviteter: 1
Antal aktiviteter: 87
Antal aktiviteter: 87

SEB

Antal aktiviteter: 87