Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens Servicecenter. Ambitionen med Digital@Idag är att bli en folkbildningsrörelse där alla som bor i Sverige upptäcker, visar och debatterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar. För att möjliggöra detta vill vi kroka arm med samhällets alla aktörer och gemensamt ta ett krafttag för att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred samverkan.

Digital@Idags aktörer engagerar sig genom att arrangera en eller flera aktiviteter, i egen regi eller tillsammans med andra. Aktiviteten kan exempelvis vara frukost-, lunch- eller middagssamtal; föreläsning; prova-på; interaktion med användare; samtal med expert; online interaktion; debatt; eller utbildning av egen personal och/eller kunder. Aktörer får gärna använda aktiviteter som redan finns i deras verksamheten. Vi ser gärna att aktörer samverkar så mycket som möjligt. Årets temadag kommer beröra följande teman; Corona- vad har vi lärt oss?; Digital inkludering genom livet; E-handel; Framtidens digitala samhälle; Hälsa; Klimat och hållbarhet; Kompetensutveckling; Kultur; Ny teknik – nya affärsmodeller; Trygghet och säkerhet; samt Unga och internet.

Tillsammans skapar vi en temadag som inspirerar alla människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

Medverka under Digital@Idag 2020!

Vill du medverka som aktör under 2020? Anmäl ditt intresse här!

Digital@Idags grundare

Aktörer