2 Oktober 2020

Digital@Idag

En temadag för att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

Digital@Idag har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ambitionen med Digital@Idag är att bli en folkbildningsrörelse där alla som bor i Sverige upptäcker, visar och debatterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Vi tror att detta är nödvändigt för att människor ska kunna se positivt på framtiden. Därutöver vill vi även synliggöra det breda engagemang som olika aktörer redan idag har för att ge människor stöd och verktyg att bli mer digitala.

Digital@Idag vill samla alla goda krafter som finns i vårt samhälle att på olika sätt och med olika tonlägen ge medborgare i Sverige chansen att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen. För att genomföra detta vill vi engagera så många aktörer som möjligt; offentliga, privata, non-profit, m.m. att samverka under Digital@Idag.

Vi är väldigt tacksamma för det stora intresse som aktörer visade under den första upplagan av Digital@Idag.  Utöver finansiering från Vinnova så bärs Digital@Idag av frivilliga arbetsinsatser av våra aktörer runt om i landet.

Medverka under Digital@Idag 2020!

Vill du medverka som aktör under 2020? Anmäl ditt intresse här!

Founding Partners

Aktörer