[email protected] har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens servicecenter. Ambitionen med [email protected] är att bli en folkbildningsrörelse där alla som bor i Sverige upptäcker, visar och debatterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

För att möjliggöra detta vill vi kroka arm med samhällets alla aktörer och gemensamt ta ett krafttag för att stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen. Vi är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sverige står inför bäst hanteras i bred samverkan. [email protected] aktörer engagerar sig genom att arrangera en eller flera aktiviteter, i egen regi eller tillsammans med andra. 

Tillsammans skapar vi en temadag som inspirerar alla människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

Medverka under [email protected] 2020!

Vill du medverka som aktör under 2020? Anmäl ditt intresse här!

Aktörer 2020