2 Oktober 2020

Digital@Idag

En temadag för att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

INTRESSEANMÄLAN DIGITAL@IDAG 2 OKTOBER 2020

Digital@Idag är en årlig temadag med målet att Sverige ska bli bättre rustat i den digitala omställningen och att vi får ett digitalt samhälle som gynnar många fler. För att möjliggöra detta vill vi engagera så många som möjligt i samhället att under en dag varje år diskutera digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Om ni på något sätt vill medverka under Digital@Idag vill vi gärna att ni fyller i vår intresseanmälan. Den information som ni vid tidpunkten inte har möjlighet att uppge kan lämnas vid ett senare tillfälle! Kontakta gärna info@digitalidag.org om ni har frågor.