Digitalidag 2024

Digitalidag 2024 arrangeras för första gången under två dagar: 15 – 16 november.

Vi är glada för att Digitalidag sedan januari 2024 är en del av Post- och telestyrelsen (PTS). Genom brett samarbete finner vi nya vägar för att inspirera fler till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

På den här sidan kan ni läsa  mer om årets inriktning och mål för Digitalidag 2024, hur vi arbetar med samverkan samt ta del av vårt stödmaterial – Digitalidag-paketet. 

Om ni önskar komma i kontakt med Digitalidags kansli är ni alltid varmt välkomna att höra av er till oss: info@digitalidag.org.

Föregående
Nästa

Inriktning 2024 - samverkan året runt

Tillsammans med nätverkets aktörer har Digitalidag utvecklats för var år som gått och nu tar vi ytterligare kliv när Digitalidag är en del av PTS. PTS arbetar sedan länge med att skapa förutsättningar för digital inkludering. Digitalidag möjliggör att vi kan stärka och komplettera detta arbete.

Det handlar om att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Tillsammans är vi också en kraft för att förebygga att nya former av utanförskap bildas. Den stora bredden i nätverket – där aktörer bidrar inom sitt kompetensområde – möjliggör att vi tillsammans finner nya sätt för att öka den digitala kompetensen och delaktigheten. Genom att möta människor på platser där de känner sig trygga och genom aktörer som är relevanta just för dem kan vi skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla.

Varje dag görs insatser – från det offentliga, privata och civilsamhället – för att hjälpa fler in i det digitala samhället. Inom Digitalidags-nätverk finns ett stort engagemang och vilja till att bidra än mer i detta arbete. I år påbörjar vi därför arbetet för att möjliggöra för aktörer att bidra under årets alla dagar. Temadagarna Digitalidag är ett verktyg för att lyfta fram den hjälp som finns året om, testa nya samarbetssätt och knyta nya kontakter för att samarbeta på lång sikt. Inom Digitalidag hjälps vi åt kring gemensamma samhällsutmaningar och möjligheter.

Genom samarbete och nära relationer med över 375 aktörer i Digitalidags- aktörsnätverk verkar vi som en matchmaking-bro och initierar nya samarbeten och satsningar. Digitalidags kansli arbetar aktivt för att matcha aktörer till gemensamma initiativ som svarar upp mot behoven. Under PTS regi finns nu förutsättningar för Digitalidag att göra dessa matchningar mer kontinuerligt, strukturerat och långsiktigt.  

Illustrativ bild som beskriver samverkan. Bild på fyra händer.

Aktiv matchmaking

Digitalidag har sedan starten år 2019 gjort över 400 matchningar. Matchningarna anpassas utifrån aktör, målgrupp och tema. 

När vi agerar matchmaker börjar det ofta som en idé eller att ett behov identifieras. Idéen kan uppstå vid olika tillfällen som till exempel under ett möte, genom e-post eller att vi blir kontaktade i en specifik fråga. Därefter ser vi över vilka aktörer som skulle kunna involveras för att gemensamt skapa en aktivitet som svarar upp mot det identifierade behovet. Alla intresserade parter bjuds därefter in till ett möte och sedan är arbetet igång.

I Digitalidags-nätverk finns en stor bredd av aktörer som kan bidra på olika sätt.  Några aktörer har en lokal mötesplats som kan aktiveras, en annan har medarbetare som vill vara digitala coacher och den tredje har nära kontakt med målgruppen som aktivt bjuder in besökare. När vi kombinerar detta och samarbetar kan vi skapa aktiviteter där vi möter människor på platser där de känner sig trygga och genom aktörer som är relevanta just för dem.  

Matchmaking-arbetet utgår från följande steg: 

 1. Identifierar ett behov eller idé från en aktör
 2. Inventerar i Digitalidags-aktörsnätverk
 3. Initierar kontakt med annan aktör
 4. Matchar ihop aktörer
 5. Förmedlar information och uppmuntrar till samarbete
 6. Uppföljning efter att samarbete är inlett
Illustrativ bild med text i som beskriver vår matchmaking process.

Inför Digitalidag 2024 uppmuntrar vi alla aktörer att fundera på:

 • Vilka möjligheter/utmaningar möter ni kopplat till den  digitala utvecklingen? Har er organisation/målgrupp specifika behov?  
 • Skulle ni vilja komma i kontakt med någon aktör i nätverket för att samarbeta kring frågan?
 • Skulle ni i er organisation kunna hjälpa andra? 


Hör gärna av er till oss så aktiverar vi matchmaking-arbetet. Eller ta själv kontakt med aktörer som ni vill samarbeta med. 

Gemensamma mål 2024

För första gången i Digitalidags historia kommer den stora kraftsamlingen att ske under två dagar: 15–16 november. Vi hoppas att det möjliggör för fler människor att delta i aktiviteter runt om i hela Sverige. 

En del i utvecklingen av Digitalidag och hur vi tillsammans ska verka med ett samlat grepp har vi satt upp följande målsättningar:

 • Under perioden 18 april till 16 november är målet att minst 1 miljon personer har utvecklat sin digitala kompetens utifrån sina egna förutsättningar och behov.
 • Under Digitalidag 2024 är målet att minst en aktivitet arrangeras i Sveriges alla 290 kommuner

 

Det är tillsammans med alla deltagande aktörers olika insatser som vi kan nå årets mål 2024. Vägen framåt är bred samverkan.

 • Vi uppmuntrar alla aktörer att kompetensutveckla sin personal/volontärer inom ett område som rör digitalisering och som är relevant för den egna verksamheten.
 • Uppmuntra alla involverade att hjälpa kunder och personer i sin omgivning med digitala verktyg och tjänster
 • Vi uppmuntrar aktörer att gå samman och skapa öppna hus där medborgare får möjlighet att testa, prova på, ställa frågor och få kunskap om digital service – från det privata, offentliga och civilsamhället. Lyft även gärna fram den hjälp som ni erbjuder året om!

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan bidra till att vi tillsammans uppnår målen under Digitalidag 2024?

Illustrativ bild på en Sverige-karta i lila färg och text. Texten beskriver att vi har två mål under 2024.
Fem personer är i en inspelningsstudio bredvid varandra vid ett bord och ler in i kameran.

Stödmaterial - Digitalidag-paketet

Det första steget för att medverka under Digitalidag 2024 den 15-16 november är att skicka in er intresseanmälan till oss. Därefter kommer vi att kontakta dig. Som aktör väljer ni själv om ni vill delta under en dag eller båda dagarna.

Skicka in din intresseanmälan för medverkan i Digitalidag 2024

När du har skickat in er intresseanmälan är det dags att komma i gång med er aktivitetsplanering. I syfte att försöka förenkla och underlätta för alla aktörer har vi tagit fram ett stödmaterial – Digitalidag-paketet – som vi hoppas kommer hjälpa er i planering. Digitalidag-paketet består av:

 • Projektledningsstöd 
 • Samverkanspaket 
 • Kommunikationsmaterial