Aktiviteter arrangerade av Digitalidag

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en kraftsamling där vi tillsammans med aktörer från olika delar av samhället samverkar för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Intresset och engagemanget var stort redan från start, men inför varje temadag som arrangerats har rörelsen blivit allt större. Under Digitalidag 2021 var fler än 10 000 personer involverade, och 250 aktörer deltog och arrangerade 1315 aktiviteter på 210 orter, från Luleå i norr till Malmö i söder!

Föregående
Nästa
0
Dagar kvar
Utvecklingen över tid
Initiativet växer för var år som går, och det stora engagemanget visar att det är många som vill vara med och bidra! Vi brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Det är summan av allas våra insatser som möjliggör att vi tillsammans kan nå ut till människor runt om i hela landet. 
431
Registrerade
1230​
Intresseanmälda
0
Dagar kvar
2021
2020
2019
Registrerade
431
Intresseanmälda
1230
Dagar kvar
0
Aktiviteter runt om i hela Sverige

Under Digitalidag den 15 oktober riktades stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktisk få hjälp med digitala verktyg och tjänster. I befintliga mötesplatser såsom Apotek, butiker, bibliotek och i andra offentliga rum sammankopplades aktörer och där Digitalidagare (digitala coacher) deltog! 

Utöver att hjälpa digitala nybörjare att ta sina första digitala steg arrangerades även flera aktiviteter med fokus på omställning, alltifrån internutbildning av egen personal till samtal om hur arbetslivet såväl som samhället som helhet påverkas av den digitala omställningen.

Under Digitalidag2021 deltog fler än 50 skolor och över 1200 elever från skolor runt om i hela landet! De kodade, quizade, ställde frågor till tech- och IT-bolag och Made Magic! Vi hoppas att temadagen inspirerat fler barn till att upptäcka den digitala teknikens stora möjligheter och magiska värld!