Aktiviteter arrangerade av Digitalidag

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en kraftsamling där vi tillsammans med aktörer från olika delar av samhället samverkar för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Intresset och engagemanget var stort redan från start, men inför varje temadag som arrangerats har rörelsen blivit allt större. 

Under Digitalidag 2023 slår vi återigen rekord i antal medverkande när 340 aktörer deltar och gemensamt arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner. Totalt är det över 10 000 personer som engagerar sig för att inspirera fler till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.
 
Föregående
Nästa

Utvecklingen över tid

Initiativet växer för var år som går, och det stora engagemanget visar att det är många som vill vara med och bidra! Vi brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Det är summan av allas våra insatser som möjliggör att vi tillsammans kan nå ut till människor runt om i hela landet. 
431
Registrerade
1230​
Intresseanmälda
0
Dagar kvar
2023
2022
2021
2020
2019
Registrerade
431
Intresseanmälda
1230
Dagar kvar
0

Aktiviteter runt om i hela Sverige

Den 13 oktober anordnades den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under 2023 slog vi återigen rekord i antal medverkande när 340 aktörer deltog och gemensamt arrangerade 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner. Totalt var det över 10 000 personer som engagerade sig för att inspirera fler till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.  

Digitalidag bildades som ett resultat av över hundra möten med samhällsaktörer och organisationer runtom i landet.  Det var uppenbart redan för fem år sedan att det fanns ett stort behov av fler samtal och mer samarbete för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens stora potential, och minska risken för att människor hamnar efter.  Under 2023 gick över 340 aktörer samman för att göra just det. Tillsammans mötte vi människor i 216 kommuner för att bidra till ökad digital inkludering och konkurrenskraft.

Som ett led i utvecklingen av Digitalidag och 2023 års ökade lokala fokus lanserade vi pilotprojektet ”Lyssna” där människor från landets alla hörn kan komma till tals och berätta om hur de upplever det digitala samhället, det positiva och det negativa, och vilka behov och förhoppningar som finns. Genom att aktivt lyssna kan vi föra dialogen framåt, identifiera de mest prioriterade behoven, och tillsammans rikta insatser som kan inspirera fler till att både vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.  

Pilotprojektet Lyssna 

Även i år är Ring Digitalidag öppet, från 1 september till 27 oktober, vardagar mellan kl. 09:00–12:00 där vem som helst kan ringa och få hjälp med digitala verktyg och tjänster via telefon. Ring själv eller tipsa andra i din närhet att ringa Digitalidag på telefonnummer 010–550 25 00. Växeln bemannas av Digitalidag-aktörers medarbetare och frivilliga i ett samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Under temadagen den 13 oktober är växeln öppen från 09:00–16:00 och bemannas på svenska, engelska och arabiska. 

2022

Livesändning den 14 Oktober 2022
Liksom tidigare år bjöd Digitalidag in till en livesändning fylld av smarta och viktiga samtal och insikter, med starkt fokus på vilken strategi och vision Sverige behöver för att utveckla sina möjligheter inom digitalisering. Vi tog grepp om frågor om digital kompetens, ledarskap för en digital vision och strategi, vilken samverkan i samhället som krävs fortsatt framåt samt potentialen i data och infrastruktur. Vi följde också upp utvecklingen och var åter på plats i den jämtländska orten Hoting som ingått som en del av Digitalidags arbete under flera år.
 
Samtalet sändes i växelverkan från Telias studio i Solna, Stockholm, och Föreningshuset i Hoting. Vi är även glada för att samtalet sändes live på SVT Forum samt även i efterhand!
 
Ring Digitalidag

Ring Digitalidag – 010-5502500 –  var ett telefonnummer dit människor kunde ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även få vägledning om var man kan vända sig för att praktiskt få hjälp på den plats som man bor. Telefonnumret var under år 2022 aktiverat under två månaders tid (16/9 – 11/11) och öppen på förmiddagen under vardagar. Under temadagen den 14 oktober 2022 var växeln öppen under hela dagen, mellan klockan 09.30 till 16.00 och då fanns det även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska.

Växeln bemannades av flertalet Digitalidag-aktörers medarbetare som digitala coacher, och möjliggjordes i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Vi vill även rikta ett stort tack till  Xzakt som hjälpte oss att ordna den tekniska plattformen! 

Hoting

Sedan våren 2020 har Digitalidag varit engagerade i orten Hoting i Strömsunds kommun. Under de senaste tre temadagarna har vi sänt live från föreningshuset i Hoting och diskuterat vilka möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för en landsbygdsort likt Hoting. 

För att undersöka frågan vidare har vi också genomfört en kartläggning där vi frågat hur Hotingbor upplever digitaliseringen. I kartläggningen kunde vi se att det framför allt är äldre i Hoting som upplever sig stå långt ifrån det digitala, men samtidigt uttrycks en önskan om att få praktisk vägledning för att förbättra sin digitala kompetens. 

Vi hoppades även att kartläggningen skulle användas som underlag för att se vad för utbildningsaktiviteter som Hotingbor efterfrågar för att förbättra sin digitala kompetens. Vi är därför väldigt glada för att lokala eldsjälar och aktörer samt studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund under år 2022 arrangerade utbildningar där intresserade Hotingbor erbjöds möjligheten att praktiskt få hjälp med digitala verktyg och tjänster.  

Vi ser fram emot att följa arbetet som påbörjats i Hoting!

Föregående
Nästa
Föregående
Nästa

2021

Livesändning den 15 Oktober 2021

Under Digitalidag 2021 riktades stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp att komma igång med digitala verktyg och tjänster, men frågan är varför är digitala baskunskaper så viktigt?  I livesändningen som Digitalidag arrangerade i egen regi diskuterades just detta. Sändningen skedde i växelverkan mellan SKR:s studio i Stockholm och från Föreningshuset i Hoting. Vi är även glada för att samtalet sändes i efterhand på SVT-Forum!

Ring Digitalidag

Under den 15 oktober försökte vi hjälpa så många som möjligt! Utöver 1315 aktiviteter skapade vi även en telefonlinje tillsammans med Post-och telestyrelsen (PTS) och Xzakt dit människor i hela Sverige kunde ringa och ställa frågor och få vägledning om var man praktiskt kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Växeln var öppen den 15/10 mellan 09.00-17.00. 

Växeln bemannades av 60 Digitalidagare! Anders Ygeman, Sveriges digitaliseringsminister & Dan Sjöblom, Generaldirektör på PTS medverkade även i Ring Digitalidag!

Hoting

Sedan våren 2020 har Digitalidag varit engagerade i orten Hoting i Strömsunds kommun. Under de senaste två temadagar har vi sänt live från föreningshuset i Hoting och diskuterat vilka möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för en landsbygdsort likt Hoting. 

För att undersöka frågan vidare har vi också genomfört en kartläggning där vi frågat hur Hotingbor upplever digitaliseringen. I kartläggningen kunde vi se att det framför allt är äldre i Hoting som upplever sig stå långt ifrån det digitala, men samtidigt uttrycks en önskan om att få praktisk vägledning för att förbättra sin digitala kompetens. 

Vi hoppades även att kartläggningen skulle användas som underlag för att se vad för utbildningsaktiviteter som Hotingbor efterfrågar för att förbättra sin digitala kompetens. Vi är därför väldigt glada för att lokala eldsjälar och aktörer samt studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund under våren 2022 kommer att arrangera utbildningar där intresserade Hotingbor erbjuds möjlighet att praktiskt få hjälp med digitala verktyg och tjänster.  

Vi ser fram emot att komma tillbaka till Hoting den 14 oktober 2022!

Föregående
Nästa
Föregående
Nästa
2020
Livesändning den 2 Oktober 2020

Den 2 oktober 2020 sände Digitalidag under hela dagen live från Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm. I sändningen medverkade 60 talare som utifrån sina perspektiv förmedlade sina tankar om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Poddar

Under 2020 publicerade Digitalidag i samarbete med Smarta Samtal 15 poddavsnitt där digitaliseringens samhällspåverkan diskuterades utifrån olika perspektiv. 29 personer medverkade och över 20 000 lyssnare har tagit del av samtalen.

Hoting

Digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter, men samtidigt följer även stora problem som måste tas på stort allvar. Det finns exempelvis stora skillnader vad gäller digital infrastruktur och digitalt kunnande mellan stad och land. Under Digitalidag2020 sände vi live från Föreningshuset i Hoting, Strömsunds kommun. I panelsamtalet medverkade invånare som förmedlade sina perspektiv och upplevelser om digitaliseringens påverkan i en mindre ort på landsbygden. Under hösten 2020 påbörjade vi även arbetet med att kartlägga Hotings digitala förutsättningar.

Föregående
Nästa
Föregående
Nästa