Tillgänglighet för Digitalidag

Digitalidag står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Digitalidag uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Digitalidag som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på info@digitalidag.org

Svarstiden är normalt 2–3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven, meddela oss på info@digitalidag.org så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

2021-februari 2022 genomfört stora förändringar på hemsidan för att förbättra tillgängligheten. Det som kvarstår att åtgärda är: 

Alternativtexter: 

  • På hemsidan vet vi om att det saknas alternativtexter som beskriver bildens syfte. Detta är i huvudsak bilder som finns i de aktiviteter som arrangeras under 2022 års temadag, men även tidigare års arrangerade aktiviteter från år 2020 och 2021.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 12/6 2024. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digitalidag.
ProvideIT har gjort en oberoende granskning av Digitalidags webbplats. 

Senaste bedömningen gjordes den 28 februari 2022.

Webbplatsen publicerades i november 2019. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 februari 2022.