Tillgänglighet för Digitalidag

Digitalidag står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Digitalidag uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Digitalidag som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på info@digitalidag.org

Svarstiden är normalt 2–3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven, meddela oss på info@digitalidag.org så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt. Det kommer att åtgärdas senast den 12 juni 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

Under 2021 – februari 2022 har det genomförts förändringar på hemsidan för att förbättra tillgängligheten.

Under 2023 har det gjorts en tillgänglighetsgranskning på hemsidan. Det kommer också att göras ett arbete för att förbättra tillgängligheten. 

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast den 12 juni 2024. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digitalidag. ProvideIT gjorde en oberoende granskning av Digitalidags webbplats under 2022.

ETU har gjort en oberoende granskning av Digitalidags webbplats. Senaste bedömningen gjordes i november 2023.

Webbplatsen publicerades i november 2019. 

Redogörelsen uppdaterades den 11 mars 2024.