Nu behövs väl inte arkiv längre? En föreläsning under Digitalidag den 13 oktober kl. 09-10 om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i användandet av historiska källor

Malmö
09:00 - 10:00

Nu behövs väl inte arkiv längre? Varmt välkommen till en digital föreläsning den 13 oktober kl. 09.00-10.00 om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i användandet av historiska källor.

Under de senaste tre decennierna har arkiv-sektorn genomgått en omvandling från att ha varit en sluten verksamhet främst riktad gentemot några få intresserade till att arbeta alltmer publikt. Denna utveckling har till stor del blivit möjlig genom digitalisering av arkivbestånden och idag är det möjligt att genom några få knapptryck ta del av hela världens historia, från häxprocesser i 1600-talets Dalsland till insamlade minnen från frigivna slavar i USA. Därmed har digitaliseringen öppnat nya möjligheter för lärare att arbeta med primärkällor och för historiker att skriva historia oberoende av var i världen de befinner sig. Därutöver har samhällsvetenskaperna och humaniora även kompletterats med en ny form av digitala arkiv i form av inlägg på sociala medier såsom Facebook och Twitter, vilket gett upphov till nya möjligheter att studera sociala fenomen i nästintill realtid.

Digitaliseringens fördelar är många, men är utvecklingen verkligen okomplicerad? Och vilka konsekvenser kan den få för professionella historiker, en intresserad allmänhet och de som figurerar i källorna? Dessa frågor utgör fokus för föreläsningen där Peter Bauer med utgångspunkt i aktuell forskning om de mångfacetterade digitala arkiven ger en översikt över de utmaningar som uppstår i kölvattnet av digitaliseringen.

Peter Bauer är doktor i historia och historiedidaktik samt utbildad arkivarie. Bauers forskningsintressen är trefaldiga och rör migration under 1900-talet, sociala rörelser och arkivvetenskap. Som lärare vid lärarprogrammet i historia samt fristående kurser har han löpande arbetat med att inkludera arkivvetenskapen som ett givet tillskott för såväl historia som utbildningsvetenskap. För närvarande arbetar Bauer som forskare vid institutionen för samhälle, kultur och identitet med ett projekt om framväxten av sexuella rättigheter under det tidiga 1900-talet.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Malmö universitet
Bodil Cronquist