Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska tillgång till bra telefoni, bredband och post. Det gör vi genom reglering och tillsyn men även genom samverkan och främjandeinsatser.

Varför vi medverkar i Digitalidag

PTS har ett särskilt uppdrag att bidra till att minska det digitala utanförskapet. Vi tror starkt på att vi bäst kan göra det genom att samarbeta och göra insatser tillsammans.

Därför är PTS med och gör många insatser som stöttar alla aktörer som medverkar 15 oktober.

Aktiviteter 2021: 2

Digitalidag, Post- och telestyrelsen (PTS) & Xzakt
Hela Sverige
09:00 - 17:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.