Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska tillgång till bra telefoni, bredband och post. Det gör vi genom reglering och tillsyn men även genom samverkan och främjandeinsatser.

Varför vi medverkar i Digitalidag

PTS har ett särskilt uppdrag att bidra till att minska det digitala utanförskapet. Vi tror starkt på att vi bäst kan göra det genom att samarbeta och göra insatser tillsammans.

Därför är PTS med och gör många insatser som stöttar alla aktörer som medverkar 15 oktober.

Aktiviteter 2023: 3

Post- och telestyrelsen
Bli digital coach!
Post- och telestyrelsen (PTS), Digitalidag
Ring Digitalidag en telefonservice dit man kan ringa och ställa enklare frågor om digitala verktyg och tjänster.
Hela Sverige
09:00 - 12:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0