Digital coach -utbildning!

1 av 10 svenskar verkar sällan eller inte alls digitalt. I många undersökningar som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att ta nästa steg. För att minska det digitala utanförskapet behöver vi tillsammans hjälpas åt och erbjuda stöd för olika målgrupper att komma igång digitalt. Det finns många duktiga personer runtom i landet som skulle kunna göra en viktig insats genom att hjälpa till som digitala coach. 

I syfte att bidra till detta har vi  Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med Digitalidag tagit fram en digital coach-utbildningUtbildningen syftar till att ge ett grundläggande stöd kring vad som är bra att tänka på när man stöttar personer med låg/ingen digital vana. Innehållet baseras på digitaliseringstrappan (motivation, tillgång, användning, färdigheter), vanliga frågor och svar samt information om var man kan vända sig för att få ytterligare hjälp. Efter avslutad utbildning får man ett digitalt diplom som kan spridas i sociala kanaler. Skulle du vilja gå utbildningen och bli digital coach? 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Post- och telestyrelsen
Ulrika Gani