Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vet att det finns ett digitalt utanförskap i många av allmännyttans bostadsområden och som branschorganisation som verkar för allmännyttans bästa vill vi bidra till en minskning av detta utanförskap. Vår medverkan i år går ut på att samla ihop medlemsbolag och stötta dem på vägen mot den digitala utvecklingen, målet är i år att visa på goda exempel och inspirera fler medlemsbolag att medverka framöver.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0