Studieförbundet Vuxenskolan – Jämtlands län

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Genom kompetensutvecklingsaktiviteter önskar vi att fler ska tillskriva sig de digitala färdigheter som krävs för att kunna nyttja digital offentlig och privat service och därigenom motverka det digitala utanförskapet.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0