Rinkeby Folkets Hus

Rinkeby Folkets Hus är en medborgardriven ideell förening som är partipolitiskt obunden. Vi är medlemmar i riksorganisationen Folkets Hus och Parker, som med sina 600 medlemsorganisationer utgör en av våra största folkrörelser. Huset har över 500 besökare varje vecka och vi delar byggnaden med Rinkeby bibliotek, Familjehuset och Öppna förskolan.   Rinkeby Folkets Hus har tre kärnverksamheter: kultur (gemenskap), folkbildning, (demokrati) och lokaluthyrning (föreningsstöd). Vi jobbar med att demokratisera sociala processer och är ett lokalt nav för Rinkebybornas engagemang och organisering. I vår verksamhet inriktar vi oss på demokratiseringen av folkbildning, och arbetar för att information och kunskap ska vara tillgänglig för alla. Vårt mål är att aktiviteterna som bedrivs i huset ska motsvara de boendes behov, och riktas till våra målgrupper som är barn och föräldrar, unga vuxna och det lokala föreningslivet.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0