Region Jönköpings län

Inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling deltar Region Jönköpings län i Digitalidag för att lyfta arbete för digital inkludering som görs i länet och inom projektet.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Med målet att ingen ska lämnas utanför i den digitala regionen, lanserar vi under Digitalidag vår nya YouTube-sida fylld av tips och goda exempel från aktörer som jobbar med digital inkludering i från vårt län.

Aktiviteter 2021: 1

Digitalt

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.