Red Hat

Red Hat är världens ledande leverantör av mjukvarulösningar för öppen källkod. Red Hat använder ett community-drivet sätt att leverera tillförlitlig och högpresterande Linux-, hybridmoln-, container- och Kubernetes-teknik. Red Hat hjälper till att integrera nya och befintliga IT-applikationer, utveckla cloud-native applikationer, standardisera på vårt branschledande operativsystem och automatisera, säkra och hantera komplexa miljöer.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Red Hat började sin resa parallellt med open source-rörelsen och slår fortfarande ett slag för öppen källkods plats och framtid i samhället. 2021 och digitalisering går helt enkelt inte ihop utan möjligheterna som endast kan skördas med hjälp av öppet delande av idéer, arbete och kod.

90% av Fortune 500-bolagen använder idag öppen källkod. Kunskap och kompetens kring verktygen efterfrågas allt mer i både privat och offentlig sektor, samtidigt som IT-branschen fortfarande kämpar för att attrahera fler kvinnor.

Vi på Red Hat vill därför råda bot på båda utmaningarna och introducera femton engagerade unga tjejer från Mörby-skolan för öppna principer och metoder.

Tillsammans kommer vi lära oss att odla smartare med hjälp av teknologi baserad på öppna principer i vackra Gamla Orangeriet vid Bergianska Trädgården.

Ej öppet för anmälan.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 1

Red Hat
Femton unga tjejer får lära sig hur de själva kan skapa, koppla och testa teknologi som kommer förändra morgondagens jordbruk vid Gamla Orangeriet
Stockholm

Aktiviteter 2020: 0