Red Hat

Red Hat är världens ledande leverantör av mjukvarulösningar för öppen källkod. Red Hat använder ett community-drivet sätt att leverera tillförlitlig och högpresterande Linux-, hybridmoln-, container- och Kubernetes-teknik. Red Hat hjälper till att integrera nya och befintliga IT-applikationer, utveckla cloud-native applikationer, standardisera på vårt branschledande operativsystem och automatisera, säkra och hantera komplexa miljöer.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Red Hat började sin resa parallellt med open source-rörelsen och slår fortfarande ett slag för öppen källkods plats och framtid i samhället. 2021 och digitalisering går helt enkelt inte ihop utan möjligheterna som endast kan skördas med hjälp av öppet delande av idéer, arbete och kod.

90% av Fortune 500-bolagen använder idag öppen källkod. Kunskap och kompetens kring verktygen efterfrågas allt mer i både privat och offentlig sektor, samtidigt som IT-branschen fortfarande kämpar för att attrahera fler kvinnor.

Vi på Red Hat vill därför råda bot på båda utmaningarna och introducera femton engagerade unga tjejer från Mörby-skolan för öppna principer och metoder.

Tillsammans kommer vi lära oss att odla smartare med hjälp av teknologi baserad på öppna principer i vackra Gamla Orangeriet vid Bergianska Trädgården.

Ej öppet för anmälan.

Aktiviteter 2021: 1

Red Hat
Femton unga tjejer får lära sig hur de själva kan skapa, koppla och testa teknologi som kommer förändra morgondagens jordbruk vid Gamla Orangeriet
Stockholm

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.