Nordea Bank

Vårt samhällsengagemang, Kunskap för livet, har länge varit en naturlig del av vår verksamhet. Genom egna initiativ och tillsammans med partners arbetar vi med att stärka kunskaperna kring privatekonomi, minska digitalt utanförskap och stötta entreprenörskap.

Varför vi medverkar i Digitalidag

En grundpelare i vårt engagemang är våra medarbetare och den kunskap de besitter. Alla medarbetare uppmuntras att varje år engagera sig under två arbetsdagar (16 timmar) i exempelvis projekt som Digitaldagen, som syftar till att ge kunskaper inom ekonomi och entreprenörskap, kunskap som stannar kvar för livet.

Vi tror att goda ekonomiska färdigheter hjälper dig att lyckas, både i ditt privat- och yrkesliv.

Läs mer om Nordea och vårt engagemang på
http://www.nordea.se/kunskapförlivet

Aktiviteter 2023: 88

Post- och telestyrelsen (PTS), Digitalidag
Ring Digitalidag en telefonservice dit man kan ringa och ställa enklare frågor om digitala verktyg och tjänster.
Hela Sverige
09:00 - 12:00
Kulturkvarteret Örebro
Örebro
13.00 - 17.30
Flemingsberg, Huddinge
10:30 - 14:30
Varmt välkommen att besöka vårt kontor för att lära dig mer om och komma igång med våra digitala tjänster såsom Mobilt BankID, Swish, Apple Pay mm.
Piteå
10:00 - 13:00
Varmt välkommen att besöka vårt kontor för att lära dig mer om och komma igång med våra digitala tjänster såsom Mobilt BankID, Swish, Apple Pay mm.
Kungälv
10:00 - 13:00
Varmt välkommen att besöka vårt kontor för att lära dig mer om och komma igång med våra digitala tjänster såsom Mobilt BankID, Swish, Apple Pay mm.
Kristinehamn
10:00 - 13:00
Varmt välkommen att besöka vårt kontor för att lära dig mer om och komma igång med våra digitala tjänster såsom Mobilt BankID, Swish, Apple Pay mm.
Lidköping
10:00 - 13:00
Varmt välkommen att besöka vårt kontor för att lära dig mer om och komma igång med våra digitala tjänster såsom Mobilt BankID, Swish, Apple Pay mm.
Stenungsund
10:00 - 13:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0