Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Myndigheten för yrkeshögskolan medverkar i digitalidag för att visa på både möjligheterna som digitalisering skapar när det gäller att plugga en utbildning på distans, men också visa på det stora utbud av utbildningar kopplat till digital kompetens som erbjuds inom yrkeshögskolan.

Aktiviteter 2021: 1

10.00 - 11.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.