Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Myndigheten för yrkeshögskolan medverkar i digitalidag för att visa på både möjligheterna som digitalisering skapar när det gäller att plugga en utbildning på distans, men också visa på det stora utbud av utbildningar kopplat till digital kompetens som erbjuds inom yrkeshögskolan.

Aktiviteter 2023: 1

Forum för Omställning
Sverige

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0