Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Myndigheten för yrkeshögskolan medverkar i digitalidag för att visa på både möjligheterna som digitalisering skapar när det gäller att plugga en utbildning på distans, men också visa på det stora utbud av utbildningar kopplat till digital kompetens som erbjuds inom yrkeshögskolan.

Aktiviteter 2022: 1

Myndigheten för yrkeshögskolan
Välkommen på ett webbinarium på temat yrkesutbildning och hur du kan ta kliv i karriären genom YH.
Västerås
10.00 - 11.00

Aktiviteter 2021: 1

10.00 - 11.00

Aktiviteter 2020: 0