Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Vårt hjärta klappar för digital inkludering! Det som är nödvändigt för någon är bra för oss alla. Häng med oss från DIGG och MFD när vi berättar om hur vi jobbar med digital inkludering. Vi pratar också om vilka rättigheter du som medborgare har och hur du kan bidra till en inkluderande digital offentlig förvaltning.

Varför vi medverkar i Digitalidag

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och Myndigheten för Delaktighet har ett viktigt ansvar när det kommer till digital inkludering. Att medborgare ska ha tillgång till samhällsviktig information digitalt. Alla ska kunna ta del av digitaliseringen oavsett vilka förutsättningar man har. Ändå finns det myter om att digital inkludering är dyrt och krångligt, vi menar att det egentligen handlar om att göra rätt från början genom att ta hänsyn till mångfalden. Vi vill berätta mer om vårt uppdrag och vad digital inkludering innebär för dig som medborgare och hur du kan bidra till ett mer inkluderande digitalt samhälle.

 

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0