Mötesplatser Nordost, Göteborgs Stad

I ett samhälle som mer och mer kräver att vi är digitala så arbetar Göteborgs Stad för ökad digital kompetens och delaktighet hos seniorer. Under digitalidag vill vi erbjuda ett urval aktiviteter som Staden anordnar.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Genom att delta i digitalidag vill vi försöka nå fler seniora göteborgare och få möjlighet att inspirera till ökad digitalt användande.

Läs mer på goteborg.se/blimerdigital

 

Aktiviteter 2023: 2

Göteborg
11:00 - 14:00
Göteborg
11:00 - 14:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0