Kommunservice i Nyköping, samhällsvägledning

Varför vi medverkar i Digitalidag

Allt mer i samhället genomförs nu digitalt och det innebär att vi tillsammans måste arbeta för en ökad digital delaktighet! I vår roll som samhällsvägledare hjälper vi medborgare i Nyköping med just detta!

Aktiviteter 2023: 1

Välkommen till en dag av inspirerade aktiviteter om digitaliseringens möjligheter och utmaningar!
Nyköping
09:00 - 16:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0