Kommunservice i Nyköping, samhällsvägledning

Varför vi medverkar i Digitalidag

Allt mer i samhället genomförs nu digitalt och det innebär att vi tillsammans måste arbeta för en ökad digital delaktighet! I vår roll som samhällsvägledare hjälper vi medborgare i Nyköping med just detta! Under Digitalidag den 15/10 är vi på plats hos Statens servicecenter och erbjuder språkstöd, (arabiska, engelska, somaliska och tigrinska).

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.