Kommunservice i Nyköping, samhällsvägledning

Varför vi medverkar i Digitalidag

Allt mer i samhället genomförs nu digitalt och det innebär att vi tillsammans måste arbeta för en ökad digital delaktighet! I vår roll som samhällsvägledare hjälper vi medborgare i Nyköping med just detta! Under Digitalidag den 15/10 är vi på plats hos Statens servicecenter och erbjuder språkstöd, (arabiska, engelska, somaliska och tigrinska).

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0