Biblioteken i Sollefteå

Varför vi medverkar i Digitalidag

I bibliotekslagen står det att ”folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”

Ett sätt att göra det är att delta i Digitalidag.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0