Illustrativ bild med Digitalidags logotyp och vit text på en grön bakgrund.

Digitalidag 2023: Rekorddeltagande i årets nationella temadag

Den 13 oktober anordnas den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. I år slår vi återigen rekord i antal medverkande när 340 aktörer deltar och gemensamt arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner. Totalt är det över 10 000 personer som engagerar sig för att inspirera fler till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.  

Digitalidag bildades som ett resultat av över hundra möten med samhällsaktörer och organisationer runtom i landet.  Det var uppenbart redan för fem år sedan att det fanns ett stort behov av fler samtal och mer samarbete för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens stora potential, och minska risken för att människor hamnar efter.  I år går över 340 aktörer samman för att göra just det. Tillsammans möter vi människor i 216 kommuner för att bidra till ökad digital inkludering och konkurrenskraft.  

“Årets Digitalidag visar vilket stort engagemang som finns i hela landet. Det breda samarbetet möjliggör att vi kan erbjuda vägledning till de som står längre ifrån det digitala till de som är mitt i livet, och samtidigt driva samtal om framtidens digitala samhälle, nationellt som lokalt. Det är en viktig kombination för att få med oss alla i den snabba digitala utvecklingen”, säger Susanne Ackum, medgrundare Digitalidag och dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet.   

Som ett led i utvecklingen av Digitalidag och årets ökade lokala fokus har vi lanserat pilotprojektet ”Lyssna” där människor från landets alla hörn kan komma till tals och berätta om hur de upplever det digitala samhället, det positiva och det negativa, och vilka behov och förhoppningar som finns. Genom att aktivt lyssna kan vi föra dialogen framåt, identifiera de mest prioriterade behoven, och tillsammans rikta insatser som kan inspirera fler till att både vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.  

“Digitalidag handlar om att lyssna och lära, och tillvarata det enorma engagemang som finns runt om i landet. Genuint engagemang fångas och skapas när man inte bara utbildar, berättar, och sänder, utan också ofiltrerat och öppet lyssnar. Det var i den andan som Digitalidag skapades och det är så vi vill att initiativet utvecklas framåt”, säger Oscar Stege Unger, medgrundare och ordförande för Digitalidag.  

Även i år är Ring Digitalidag öppet, från 1 september till 27 oktober, vardagar mellan kl. 09:00–12:00 där vem som helst kan ringa och få hjälp med digitala verktyg och tjänster via telefon. Ring själv eller tipsa andra i din närhet att ringa Digitalidag på telefonnummer 010–550 25 00. Växeln bemannas av Digitalidag-aktörers medarbetare och frivilliga i ett samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Under temadagen den 13 oktober är växeln öppen från 09:00–16:00 och bemannas på svenska, engelska och arabiska.   

För mer info om Digitalidag, vänligen besök www.digitalidag.org eller kontakta vår kommunikationspartner Kekst CNC via mail digitalidag@kekstcnc.com.   

Om Digitalidag   
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Bakom Digitalidag står, förutom alla aktörer som engagerar sig, Forum för Omställning, DIGG, IVA, LO, Post- och telestyrelsen (PTS), SKR, Statens servicecenter och Svenska kyrkan.