Information:

Digital@Idag Luleå

NORRBOTTEN OCH DIGITALISERINGENS KRAFT

Välkommen till en dag kring digitaliseringen och dess påverkan på samhället idag och på Norrbottens framtid

FÖRMIDDAGENS PROGRAM – KUNSKAP

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 11.00
Samtal om digitalisering utmanar och utvecklar Norrbotten.

Medverkande är Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Rektor LTU Birgitta Bergvall-Kåreborn, Landshövding Björn O. Nilsson och Pia Näsvall, chefsläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten

En ny arbetsmarknad – blir jobben färre eller blir det fler när robotisering, Big Data och AI gör sitt intåg? Hur behöver vi arbeta med livslångt lärande och kompetensförsörjning för att stärka Norrbotten.

Cybersäkerhet, ett begynnande profilområde för Norrbotten – hur stärker vi demokratin, skapar trygghet och samtidigt värnar om den personliga integriteten?

Den digitala hälso- och sjukvården – hur kan distansöverbryggande teknik förbättra service och tillgänglighet för Norrbottens invånare?

11.00 – 12.00
Forskar och expertsamtal som fördjupar det inledande samtalet om digitaliseringens påverkan på människor ur ett konkret vardagsperspektiv med innovation i fokus.

E-samhället – vilka möjligheter, konsekvenser och effekter får det för individer och samhälle när myndigheter börjar använda öppen data?

E-hälsa – hur arbetar man konkret med E-Hälsa, hur ser patientsäkerheten ut och på vilket sätt förändrar den arbetssätt och arbetskultur för personalen?
Landsbygden bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Hur får landsbygden samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden?

E-jämlikhet – är det digitala samhället jämlikt och kan digitala verktyg bidra till större jämlikhet?

Medverkande: Pia Näsvall, chefsläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten * Marie Runarsdotter, universitetslektor/ informationssystem, Luleå tekniska universitet * Kåre Synnes, professor i distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet * Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO/ledamot av regeringens innovationsråd * Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, RISE * Henrik Höglin, kommunikationschef, Kivra, * Johanna Lindberg, Luleå tekniska universitet och Staffan Lundberg, Region Norrbotten, DIGIBY-projektet * Landshövding Björn O. Nilsson.

EFTERMIDDAGENS PROGRAM – TESTA DIGITALA VERKTYG OCH TJÄNSTER

13.00 -14.00
Presentationer från utställarna

Teknikjakten – DigidelCenter på Stadsbiblioteket i Luleå visar nya verktyg för att lära sig olika sätt att använda Internet.

Kulturkompis – Studieförbundet Bilda har byggt ett Tinder för integration med hjälp av kultur, snart startar Kulturkompis Norrbotten.

Digitala verktyg – CDT, Luleå tekniska universitet berättar hur de arbetar med jämställdhetsintegrering tillsammans med företaget Tromb.

Pensionerna – Pensionsmyndigheten visar hur man gör sin pensions-prognos på nätet och berättar om nästa steg i den digitala utvecklingen.

Den digitala postlådan – Kivra förklarar varför tre miljoner människor har valt att ansluta sig till Kivras digitala postlåda.

14.00 -16.00
Prova på aktiviteter från utställarna i montrarna

Moderator: Stina Almkvist, Strateg, Region Norrbotten

Digital@Idag är en nystartad och årligen återkommande temadag om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser. 2019 genomförs aktiviteter på elva platser i Sverige, Luleå är en av de platserna.

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)

Kontaktperson: Stina Almkvist
E-post: stina.almkvist@norrbotten.se

Anmälan krävs till förmiddagens program.
Sista anmälningsdag:
18 november