Information:

Digital@Idag Luleå – Samtal om digitalisering utmanar och utvecklar Norrbotten

En ny arbetsmarknad– blir jobben färre eller blir det fler när robotisering, Big Data och AI gör sitt intåg? Hur behöver vi arbeta med livslångt lärande och kompetensförsörjning för att stärka Norrbotten.

Cybersäkerhet, ett begynnande profilområde för Norrbotten– hur stärker vi demokratin, skapar trygghet och samtidigt värnar om den personliga integriteten?

Den digitala hälso- och sjukvården– hur kan distansöverbryggande teknik förbättra service och tillgänglighet för Norrbottens invånare?

Medverkande:
Eva Nordmark,Arbetsmarknadsminister 
Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor LTU 
Björn O. Nilsson, Landshövding 
Pia Näsvall, chefsläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten

Samtalet modereras av Stina Almkvist

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)

Kontaktperson: Stina Almkvist
E-post: stina.almkvist@norrbotten.se