Hur kan vi inkludera fler i Härnösands digitala tvilling?

Härnösand
10.00 - 10.45

Medborgarnas rättigheter och principer för inkludering är viktiga i den digitala omställningen, vilket slås fast på EU-nivå. Vi har länge pratat om vad som behöver göras men nu behövs samtal om hur vi gör det och vilka eventuella oönskade konsekvenser som kan förutses och därmed förebyggas. Niclas Olofsson och Theo Andersson, DIGG, redogör för hur vi kan motverka digital exkludering och om hur smarta städer-projekt, med exempel från Tampere i Finland, kan sätta invånarens livshändelser och välmående i fokus.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Härnösands kommun