En levande dialog om hur vi tillsammans vill forma det digitala samhället

Stockholm

Det är tydligt att digitaliseringen skapar stora möjligheter, men det finns även utmaningar som vi som samhälle gemensamt behöver adressera och finna lösningar på. Vi är övertygade om att vi behöver samarbeta mer för att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla. Vi tror också att det är viktigt att vi lyssnar in hur människor upplever det digitala samhället, vilka möjligheter och utmaningar finns.

Som ett led i det arbetet lanserar vi nu pilot-projektet ”Lyssna” som vi skapar i samarbete med Canucci. Vi vill vara modiga och lyssna in hur människor från landets alla hörn upplever det digitala samhället, det som man tycker är bra, men även det som man kanske upplever som mindre bra. Förhoppningen är att vi ska samla in så många svar som möjligt där underlaget kan bli en vägvisare för vilka behov som finns, och var fokus bör riktas framåt.

För att det ska vara möjligt hoppas vi att Du vill vara med och dela med Dig av Dina tankar. Allas upplevelser är viktiga!

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Digitalidag & Canucci
Digitalidag & Canucci