Engagera er tillsammans med oss!

Bra att tänka på som Digitalidag-aktör:

Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang och där aktörer medverkar utifrån den egna organisationens förutsättningar.  Tillsammans  når vi ut geografiskt brett och aktiviteter arrangeras för digitala nybörjare såväl som för digitala experter. 

På den här sidan finns  några exempel på hur ni kan delta, men även aktiviteter som ni kan ta del av och inkorporera som en del i er Digitalidag-aktivitet. Det finns även förslag på hur era medarbetare kan medverka i gemensamma satsningar! 

Om ni är intresserade anmäler ni er genom att klicka på anmälningsformuläret. Har ni frågor och funderingar om aktiviteterna eller har andra idéer kring hur ni kan vara medverka? Kontakta oss gärna

Tillsammans inspirerar vi fler människor till att vilja
och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Några viktiga medskick till alla Digitalidag-aktörer:

 • Digitalidag är en oberoende plattform. Under Digitalidag fokuserar vi på folkbildning, inte försäljning.
 • Om aktiviteten är öppen för allmänheten är den inkluderande, bred och har fritt inträde för alla deltagare. Det är också viktigt att det tydligt framgår att aktiviteten är en del av Digitalidag.
 • Alla aktörer står själva för sina aktivitetskostnader som lokal, personal, utrustning, ev fika. 
 • Alla aktörer är ansvariga för att marknadsföra sin Digitalidag-aktivitet och vi rekommenderar alla aktörer att aktivera sin kommunikation i god tid. Digitalidag kommunicerar alla aktörers engagemang via vår hemsida och andra kommunikativa kanaler.

Arrangera en Digitalidag-aktivitet i er lokal!

För att Sverige ska kunna dra störst möjlig nytta av digitaliseringen är vi på Digitalidag övertygade om att vi behöver samverka brett, men vi tror inte att vi behöver återuppfinna hjulet. I Sverige finns den infrastruktur (både i form av fysiska mötesplatser och kompetens) som behövs för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle, men den behöver aktiveras på ett nytt sätt. Detta kan vi undersöka under Digitalidag 2023! 

Under Digitalidag den 13 oktober hoppas vi att många lokala mötesplatser som t.ex. bibliotek, föreningshus, butiker, kommunhus, servicekontor eller andra offentliga rum aktiveras och där det arrangeras Digitalidag-aktiviteter. Under aktiviteten skulle ni till exempel kunna: 

 • Lyfta fram den digitala hjälp som ni erbjuder året runt!
 • Arrangera en e-mässa tillsammans med andra lokala aktörer vars medarbetare/volontärer deltar på plats som digitala coacher. Det kan vara en drop-in aktivitet eller där besökare ges möjlighet att boka in en tid med en digital coach för att praktiskt få hjälp med digitala tjänster och verktyg.
 • Erbjuda en föreläsning eller seminarium om något specifikt relevant ämne. Möjligheterna är många! 
Bild: Personal från Statens servicecenter Odenplan, Digitalidag 2022

Visa Internetstiftelsens livesändning hos er

Under Digitalidag kommer Internetstiftelsen att sända Digitalidag med Internetstiftelsen som för tredje året i rad arrangeras tillsammans med Tänk Säkert, Digidelnätverket och Sveriges fyra största seniorföreningar. Sändningen riktar sig främst till seniorer (men är öppen för alla) och kommer att fokusera på hur vi blir mer säkra och medvetna internetanvändare, ge en grundläggande förståelse för vad artificiell intelligens (AI) är och hur vi ska förhålla oss till dess utveckling. Flera experter, en lektor, en doktor och forskare delar med sig av det senaste från sina respektive områden och ger sina konkreta råd och metoder till er lyssnare.

Programmet och anmälan hittar du via länken här till höger. 

För att tillgängliggöra innehållet för människor som inte verkar digitalt är det utmärkt om ni visar den fysiskt på plats hos er som en del av er Digitalidag-aktivitet! Eventet är kostnadsfritt och går att se i sin helhet, uppdelad i kapitel samt i efterhand. 

Internetstiftelsens livesändning från år 2022 visades för närmare 7000 personer digitalt och även fysiskt på plats på t.ex. 40 bibliotek för dem som inte verkar digitalt. I år vill vi sprida sändningen till ännu fler! Sändningen kommer att finnas tillgänglig att ta del av även i efterhand. Mer information om innehållet kommer längre fram. Aktiviteten blev även nominerad till Tech Awards inom årets säkerhetskategori.  

Bild: Kristina Axelsson, Internetstiftelsen 2022

Digitala coacher på plats hos er i er lokal

Skulle ni vilja arrangera en gemensam aktivitet tillsammans med andra lokala aktörer vars medarbetare/volontärer deltar på plats hos er som digitala coacher? Anmäl då gärna ditt intresse till oss så sätter vi igång matchmaking-arbetet, eller ta själv kontakt med befintliga kontakter och aktörer som är verksamma lokalt där du verkar. 

Under aktiviteten finns det även möjlighet att dela ut informationsbroschyren Digitalhjälpen som Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram och finns tillgänglig på nio olika språk. 

Bild: IKEA Barkarby med digitala coacher från Ericsson och Mastercard, Digitalidag 2022

Engagera era medarbetare/volontärer!

Bli digital coach genom digital utbildning

1 av 10 svenskar verkar sällan eller inte alls digitalt. I många undersökningar som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att ta nästa steg. För att minska det digitala utanförskapet behöver vi tillsammans hjälpas åt och erbjuda stöd för olika målgrupper att komma igång digitalt. Det finns många duktiga personer runtom i landet som skulle kunna göra en viktig insats genom att hjälpa till som digitala coach. 

I syfte att bidra till detta har vi på Digitalidag tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en digital coach-utbildningUtbildningen syftar till att ge ett grundläggande stöd kring vad som är bra att tänka på när man stöttar personer med låg/ingen digital vana. Innehållet baseras på digitaliseringstrappan (motivation, tillgång, användning, färdigheter), vanliga frågor och svar samt information om var man kan vända sig för att få ytterligare hjälp. Efter avslutad utbildning får man ett digitalt diplom som kan spridas i sociala kanaler. Skulle du vilja gå utbildningen och bli digital coach? 

Delta som digital coach under temadagen den 13 oktober

För att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla kan vi inte nog lyfta fram vikten av det fysiska mötet! Under temadagen den 13 oktober finns det möjlighet att delta som digital coach fysiskt på plats hos en lokal mötesplats (t.ex butik, bibliotek, föreningshus eller andra offentliga rum). Tillsammans med medarbetare hos den lokala mötesplatsen deltar ni som digitala coacher och svarar på frågor om digitala tjänster och verktyg, eller vägleder intresserade till att ta de första digitala stegen. Alla digitala coacher som medverkar gör en viktig samhällsinsats! 

Är du intresserad av att delta som digital coach under Digitalidag den 13 oktober där du bor/verkar?

Delta som digital coach i Ring Digitalidag 2023

Ring Digitalidag är ett pilotprojekt där vi ständigt vill undersöka nya möjligheter för att stötta digitala nybörjare, men även se hur vi på ett mer effektivt sätt kan ta vara på den kompetens och vilja som finns bland aktörer inom nätverket. Grunden i Ring Digitalidag är ett telefonnummer dit människor kan ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även få vägledning om var man kan vända sig för att praktiskt få hjälp på den plats som man bor.

Telefonnumret var under år 2022 aktiverat under två månaders tid, på vardagar under förmiddagen. Den 14 oktober 2022 var växeln öppen under hela dagen, och då fanns det även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska. Växeln bemannades av medarbetare/volontärer från Digitalidag-aktörer och möjliggjordes i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS) och Xzakt Kundrelation.

I samband med årets Ring Digitalidag kommer:

 • Växeln vara öppen under två månader – 1 september till 27 oktober – och bemannas av våra aktörers medarbetare/volontärer.
 • Varje dag erbjuds ett brett stöd men särskilda temaveckor arrangeras även där extra fokus riktas på olika temaveckor/ämnen samt dialog-vecka inspirerad av ”Ring P1” – hur upplever du det digitala samhället?
 • Ökat samverkansfokus

Aktiviteter för skolor och elever!

För fjärde året i rad finns det möjlighet för skolor och elever att ta del av Kodcentrums förberedda lektionsmaterial/aktiviteter som riktar sig till åk F-9. Aktiviteterna är perfekta för er som vill inspireras och bredda bilden av vad kodning kan innebära!

Under temadagen den 13 oktober finns det tre olika digitala aktiviteter att ta del av som riktar sig till olika åldrar och målgrupper: 

 • Förskola: Dansa med robotar
  Kodcentrums populära dans med NAO-roboten Sparky är tillbaka! Häng med Kodcentrum och lär dig om robotar och koda din egen dans.

 • Mellanstadiet: Spelens magiska värld
  Älskar du och din klass också att spela spel? Men visste du att bakom varje spel finns det massa människor som jobbat med att rita spelvärlden, skriva berättelsen om vad spelet ska handla om, programmera alla spelets bitar till att göra som du vill när du styr? Välkommen till en rolig sändning där Kodcentrum träffar en spelutvecklare som berättar om hur det är att jobba med spel.

 • Högstadiet: Hur kan man jobba med spel?
  Välkommen till en livesändning där Kodcentrum möter personer som jobbar med spelutveckling på olika sätt: på en spelstudio och på en skola som utbildar bl.a. spelutvecklare. Tillsammans undersöks olika ingångar till hur man kan jobba med spel och tech, och hur många olika personer och kompetenser som behövs när man skapar spel: programmering, kreativitet, problemlösning, storytelling, och massa mer!

Fler möjligheter!

Det finns som nämnt många sätt att medverka. Ni kan, i egen regi eller i samverkan med andra, arrangera aktiviteter som på olika sätt belyser digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Aktiviteterna kan exempelvis vara ett seminarium, webbinarium, poddavsnitt eller andra relevanta format. Ämnesfältet är brett och kan beröra alltifrån den digitala basen till spetskompetens! 

Ni kan också medverka genom att aktivera era kommunikativa kanaler och plattformar och sprida information om Digitalidag. Exempelvis genom era digitala skärmar, annonsering eller sociala medier-kampanjer. Kontakta oss gärna om ni har frågor, funderingar eller andra idéer kring hur just ni vill medverka!