Engagera er under Digitalidag 2024

För första gången i Digitalidags historia kommer den stora kraftsamlingen att ske under två dagar: 15–16 november. Vi hoppas att det möjliggör för fler människor att delta i aktiviteter runt om i hela Sverige. 

Digitalidag är summan av alla aktörers engagemang och aktörer medverkar utifrån sin egen organisations förutsättningar. Tillsammans når vi ut geografiskt brett och aktiviteter arrangeras för olika målgrupper. 

På den här sidan kan du läsa mer om:

 • Våra gemensamma uppsatta mål för 2024
 • Aktiviteter och exempel på hur du kan bidra till att vi når målen under Digitalidag 2024
 • Aktiviteter som er organisation kan inkorporera som en del i er Digitalidag-aktivitet
 • Fler förslag på hur ni kan engagera er under Digitalidag

 

Vi kommer att uppdatera sidan med fler aktiviteter för olika målgrupper framöver. Har ni frågor om hur ni kan vara medverka? Kontakta oss gärna via e-post: info@digitalidag.org

Aktörsrutiner Digitalidag – några viktiga medskick till medverkande aktörer:

Aktörsrutiner under Digitalidag 2024

 • Som aktör bestämmer man själv om man vill delta under en dag eller båda dagarna den 15-16 november.
 • Digitalidag är en oberoende plattform. Under Digitalidag fokuserar vi på folkbildning, inte försäljning.
 • Om aktiviteten är öppen för allmänheten är den inkluderande, bred och har fritt inträde för alla deltagare. Det är också viktigt att det tydligt framgår att aktiviteten är en del av Digitalidag.
 • Alla aktörer står själva för sina aktivitetskostnader som lokal, personal, utrustning, ev fika.
 • Alla aktörer är ansvariga för att marknadsföra sin Digitalidag-aktivitet och vi rekommenderar alla aktörer att aktivera sin kommunikation i god tid. Digitalidag kommunicerar alla aktörers engagemang via vår hemsida och andra kommunikativa kanaler.

Digitalidags digitala kickoff

Årets första digitala kickoff med Digitalidag – en del av Post- och telestyrelsen (PTS)

Den 18 april arrangerade vi på Digitalidag – en del av Post-och telestyrelsen (PTS) årets första digitala kickoff. Under kickoffen startade vi gemensamt igång årets arbete inför temadagarna den 15 – 16 november 2024. Kickoffen arrangerades hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Gäster i studion under kickoffen var bland annat: 

 • Dan Sjöblom, generaldirektör PTS och ordförande Digitalidag-rådet
 • Carl-Henric Svanberg, ordförande AI-kommissionen 
 • Palle Lundberg, VD SKR
 • Åsa Möller, avdelningschef PTS
 • Nicklas Liss Larsson, enhetschef PTS
 • Digitala hälsningar från aktörer runt om i hela Sverige

Ta gärna del av vår digitala kickoff i efterhand genom en digital sändningslänk:
Digital sändningslänk – Digitalidag kickoff 18 april

Dela gärna sändningslänken vidare i din organisation. Tack för ditt engagemang!

Gemensamma mål Digitalidag 2024

En del i utvecklingen av Digitalidag och hur vi tillsammans ska verka med ett samlat grepp har vi satt upp följande målsättningar:

 • Under perioden 18 april till 16 november är målet att minst 1 miljon personer har utvecklat sin digitala kompetens utifrån sina egna förutsättningar och behov.
 • Under Digitalidag 2024 är målet att minst en aktivitet arrangeras i Sveriges alla 290 kommuner


Det är tillsammans med alla deltagande aktörers olika insatser som vi kan nå årets mål 2024. Vägen framåt är bred samverkan.

 • Vi uppmuntrar alla aktörer att kompetensutveckla sin personal/volontärer inom ett område som rör digitalisering och som är relevant för den egna verksamheten.
 • Uppmuntra alla involverade att hjälpa kunder och personer i sin omgivning med digitala verktyg och tjänster
 • Vi uppmuntrar aktörer att gå samman och skapa öppna hus där medborgare får möjlighet att testa, prova på, ställa frågor och få kunskap om digital service – från det privata, offentliga och civilsamhället. Lyft även gärna fram den hjälp som ni erbjuder året om! 
 

Stort tack för att ni är med och bidrar. Vi kommer löpande att följa upp arbetet och summera inom vilka ämnesområden som utbildningsinsatser skett i samband med temadagarna Digitalidag den 15–16 november 2024. 

Illustrativ bild på en Sverige-karta i lila färg och text. Texten beskriver att vi har två mål under 2024.

Aktiviteter för aktörer

Öppet hus i samverkan med andra aktörer

Under Digitalidag 2024 den 15-16 november hoppas vi att många lokala mötesplatser som t.ex. bibliotek, föreningshus, butiker, kommunhus, servicekontor eller andra offentliga rum aktiveras runt om i hela Sverige och där det arrangeras Digitalidag-aktiviteter.

Vi uppmuntrar aktörer till att gärna samverka med andra aktörer och skapa öppna hus där medborgare får möjlighet att testa, prova på, ställa frågor och få kunskap om digital service – från det privata, offentliga och civilsamhället. Lyft även gärna fram den hjälp som ni erbjuder året om!

Ni kan även erbjuda en föreläsning, seminarium eller samtal om något specifikt relevant ämne. Möjligheterna är många! 

Gå digital coach-utbildning

1 av 10 svenskar verkar sällan eller inte alls digitalt. I många undersökningar som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att ta nästa steg. För att minska det digitala utanförskapet behöver vi tillsammans hjälpas åt och erbjuda stöd för olika målgrupper att komma igång digitalt. Det finns många duktiga personer runtom i landet som skulle kunna göra en viktig insats genom att hjälpa till som digitala coach. 

I syfte att bidra till detta har vi på Digitalidag tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en digital coach-utbildning. Utbildningen syftar till att ge ett grundläggande stöd kring vad som är bra att tänka på när man stöttar personer med låg/ingen digital vana. Innehållet baseras på digitaliseringstrappan (motivation, tillgång, användning, färdigheter), vanliga frågor och svar samt information om var man kan vända sig för att få ytterligare hjälp. Efter avslutad utbildning får man ett digitalt diplom som kan spridas i sociala kanaler. 

Utbildning Digital coach

Föregående
Nästa

Anmäl dig till att vara Digitalidagare - digital coach

Varje dag görs insatser – från det offentliga, privata och civilsamhället – för att hjälpa fler in i det digitala samhället. Inom Digitalidags-nätverk finns ett stort engagemang och vilja till att bidra än mer i detta arbete. I år påbörjar vi därför arbetet för att möjliggöra för aktörer att bidra under årets alla dagar. Det är en del i hur matchmaking-arbetet systematiseras och hur vi tillsammans kan verka på lång sikt. Det finns olika sätt i hur vi året runt kan dela med oss av vår kunskap, erfarenhet och tid.

Anmäl dig/din organisation till Digitalidagare-nätverket och:

 • Delta som Digitalidagare (digital coach) på en lokal mötesplats och besvara frågor om digitala verktyg och tjänster. ex. under Drop in-tider. Insatserna sker på volontärsbasis under temadagarna samt övriga dagar.
 • Delta som Digitalidagare i telefonservicen Ring Digitalidag

 

Du kan delta som digital coach i samband med temadagarna Digitalidag den 15-16 november eller vid andra tillfällen under året. Efter din anmälan kontaktar vi på Digitalidag dig.

Föregående
Nästa

Fler möjligheter

Det finns många sätt att medverka på under Digitalidag. Ni kan, i egen regi eller i samverkan med andra, arrangera aktiviteter som på olika sätt belyser digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Aktiviteterna kan exempelvis vara ett seminarium, webbinarium, poddavsnitt eller andra relevanta format.

Ni kan också medverka genom att aktivera era kommunikativa kanaler och plattformar och sprida information om Digitalidag. Exempelvis genom era digitala skärmar, annonsering eller sociala medier-kampanjer. Kontakta oss gärna om ni har frågor, funderingar eller andra idéer kring hur just ni vill medverka!