Digitalidag 2023: 375 aktörer går samman i hela landet för ökad digital inkludering och konkurrenskraft

Sverige har som mål att bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att möjliggöra det är det viktigt att alla ges möjlighet till att vara delaktig i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Sedan 2019 har Digitalidag arbetat för att bidra till detta. Dagens nationella satsning är den största någonsin, och aktiviteter skapas av aktörer som människor känner sig trygga med och på platser som är tillgängliga just för dem. 

– Det är glädjande att se det stora engagemanget, där aktörer aktivt agerar för att öka den digitala inkluderingen. Digitalisering är en lagsport, och Digitalidag är en symbol som visar vilken kraft som skapas genom bred samverkan, säger Erik Slottner, civil- och digitaliseringsminister. 

För att ytterligare stärka genomslagskraften har Digitalidag i år riktat ett ökat lokalt fokus och extra stora aktiveringar sker bland annat i Göteborg, Härnösand, Kalmar, Växjö och Örebro. Det finns något för många olika målgrupper.  

– Digital inkludering involverar alla – digitala experter såväl som icke-digitala. Vi behöver alla lära oss mer för att hinna med i den snabba digitaliseringstakten. Det kraftsamlar vi för idag, säger Susanne Ackum, medgrundare Digitalidag och dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet.   

Dagens aktiviteter växelverkar mellan dialog och interaktion, och genom projektet Lyssna får människor möjlighet att berätta hur de upplever det digitala samhället.  

– Temadagen är vårt verktyg för att samla många goda krafter i Sverige att arbeta ihop och inte isolerat. Digitalidag är en plattform för lärande, samtal och lyssnande. Dessa tre delar ser vi som viktiga för att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt Sverige för alla, säger Oscar Stege Unger, medgrundare och ordförande för Digitalidag.  

Klockan 09 – 10.30 arrangerar Digitalidag en livesändning där ett helhetsgrepp tas om den digitala transformationens påverkan på samhället och digital inkludering från flera perspektiv. Gäster från näringslivet, offentlig sektor, forskning, praktik, kommuner, religiösa trossamfund och enskilda personer vars liv påverkats av den digitala utvecklingen medverkar.  

 Även i år finns det möjlighet att ringa till Ring Digitalidag (telefonservicen är öppen, från 1 september till 27 oktober, vardagar mellan klockan 9 – 12) dit vem som helst kan ringa och få hjälp med digitala verktyg och tjänster via telefon. Ring själv eller tipsa andra i din närhet att ringa till telefonnumret 010–550 25 00. Servicen bemannas av Digitalidag-aktörers medarbetare och frivilliga i ett samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS). Idag är telefonservicen öppen klockan 9 – 16 och bemannas på svenska, engelska och arabiska.   

För mer info om Digitalidag, vänligen besök www.digitalidag.org eller kontakta vår kommunikationspartner Kekst CNC via mail digitalidag@kekstcnc.com alternativt via telefonnummer: 076-126 01 40. 

Om Digitalidag   
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Bakom Digitalidag står, förutom alla aktörer som engagerar sig, Forum för Omställning, DIGG, IVA, LO, Post- och telestyrelsen (PTS), SKR, Statens servicecenter och Svenska kyrkan.