Porträttbild på Oscar Stege Unger, Lina Cronquist och Jannike Tillå i en studio.

Tillsammans skapar vi Digitalidag

För en tid sedan läste jag en artikel som handlade om ”Super-connectors”, alltså – en person som kanske inte kan allt, men som däremot verkligen vet vem man bör vända sig till för att skapa en lösning på ett problem eller vet vem som kan ta en idé till nästa nivå. Jag läste artikeln innan kriget i Ukraina skedde, men i takt med händelseutvecklingen har jag flera gånger gått tillbaka och sett den i ett annat ljus. 

I tider av kris är det fint och se hur både privatpersoner såväl som organisationer vill bidra, och det stannar inte vid ord utan rejäl handling. När pandemin bröt ut var det inspirerande och se initiativ som Beredskapslyftet, ni minns projektet där kabinpersonal utbildades till att arbeta inom vården? Detta möjliggjordes tack vare Super-connectors. Även om pandemin börjar gå mot sitt slut har konceptet vidareutvecklats, och tack vare privat och offentlig samverkan görs nu ytterligare insatser för att skapa trygga boenden för flyktingar. Som samhälle har vi mycket att lära från initiativ likt dessa, för det visar att samverkan kan skapa betydligt bättre förutsättningar för att ta tag i stora samhällsutmaningar. 

En fråga som är i behov av ytterligare samverkan är digitalisering. Det finns flera goda exempel på hur aktörer gått samman för att förbättra den digitala kompetensen. Digidel-nätverket är ett sådant, och i Hoting kan vi se hur lokala eldsjälar tagit saken i egna händer och både ordnat fiber och datakurser. Men mer behöver göras. Enligt EU- kommissionen saknar 44 % av EU-medborgarna tillräckliga digitala baskunskaper, och i Sverige bedöms det digitala utanförskapet vara omkring 6 %. Men det som också är viktigt att komma ihåg är att i takt med att utvecklingen accelererar så kommer vi alla, oavsett hur digital man må vara idag, behöva komplettera sitt digitala pussel med ytterligare pusselbitar. Även om jag mer eller mindre fötts rakt in i det digitala, så vet jag med mig att jag har flera pusselbitar som jag saknar.  

Likt en super-connector kan vi på Digitalidag inte allt, men om vi tittar på vårt nätverk som inkluderar 250 aktörer, finns en enorm mängd kunskap, erfarenhet och framför allt en vilja för att bidra till det bättre. Aktörerna är verksamma inom olika branscher & sektorer, alltifrån det privata till det offentliga, inom akademin till civilsamhället, och där vissa verkar globalt medan andra lokalt. Summerar vi allas kompetenser, målgrupper och den samlade viljan finns det fantastiska förutsättningar för att åstadkomma stor skillnad. 

Förra året gjorde vi över 160 matchningar, lokala såväl som nationella, och i flera fall har Digitalidag blivit ett startskott för fortsatt samverkan. I år har flera matchningar redan gjorts, och vi ser fram emot att göra betydligt fler! 

I tisdags arrangerade vi på Digitalidag en digital kickoff för alla våra aktörer och intresserade. Över 200 deltog runt om i hela Sverige! Medskicket från kickoffen är att det är vi tillsammans som bygger och skapar rörelsen Digitalidag, och vi behöver samverka och tänka i nya banor för att lägga det digitala pusslet ihop.

Med de orden önskar jag er alla en fin fredag och en solig helg! 

Lina 

Lina Cronquist, Projektledare Digitalidag2022