PODdar

Digital@Idag I Smarta samtal #13 Recept för rekordsnabb omställning
Digital@Idag I Smarta samtal #12 Corona – katalysator eller bromskloss för klimatet?
Digital@Idag I Smarta samtal #11 Digitalisera för bättre hälsa
Digital@Idag I Smarta samtal #10 Resor i tid och rum när musikbranschen digitaliseras
Digital@Idag I Smarta samtal #9 Win-win för stat och medborgare när det offentliga digitaliseras
Digital@Idag I Smarta samtal #8 Så påverkar rekordhandeln på nätet framtidens shopping
Digital@Idag I Smarta samtal #7 Varning för ökad polarisering i pandemins svallvågor
Digital@Idag I Smarta samtal #6 Har WHO gjort sitt?
Digital@Idag I Smarta samtal #5 – Medborgarlön i digitaliseringens fotspår
Digital@Idag i smarta samtal – coronakrisen sätter fart på digitaliseringen
Digital@Idag i smarta samtal med Ahmed Abdirahman & Louise Linder
Digital@Idag i smarta samtal med Marcus Wallenberg & Eva Nordmark
Om Digital@Idag med Susanne Ackum & Oscar Stege Unger