Växjöbostäder AB

Växjöbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag i Växjö kommunkoncern. Vi erbjuder ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi är drygt 100 medarbetare inom olika yrkesområden som förvaltar och utvecklar våra ca 9 000 lägenheter, varav drygt 2 100 är studentlägenheter, och ca 56 000 kvm lokaler.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi erbjuder idag en plattform, Boportalen, till våra hyresgäster för kommunikation och tjänster. Idag har cirka häften av våra hyresgäster aktiverat sig och vi ser att andelen aktiverade minskar med ökad ålder. Vi vill därför möta våra hyresgäster och stötta i frågor som rör våra digitala tjänster i Boportalen. Vi vill också sprida och belysa det material som PTS tagit fram. Här ser vi en stark koppling till det arbete vi genomför kring social hållbarhet.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0