Växjöbostäder AB

Växjöbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag i Växjö kommunkoncern. Vi erbjuder ett stort utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer och är en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vi är drygt 100 medarbetare inom olika yrkesområden som förvaltar och utvecklar våra ca 9 000 lägenheter, varav drygt 2 100 är studentlägenheter, och ca 56 000 kvm lokaler.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi erbjuder idag en plattform, Boportalen, till våra hyresgäster för kommunikation och tjänster. Idag har cirka häften av våra hyresgäster aktiverat sig och vi ser att andelen aktiverade minskar med ökad ålder. Vi vill därför möta våra hyresgäster och stötta i frågor som rör våra digitala tjänster i Boportalen. Vi vill också sprida och belysa det material som PTS tagit fram. Här ser vi en stark koppling till det arbete vi genomför kring social hållbarhet.

Aktiviteter 2021: 2

Våra hyresgäster - kom och träffa oss och få stöttning i frågor som rör Boportalen och bredband.
Växjö
10:00 - 12:00
Våra hyresgäster - kom och träffa oss och få stöttning i frågor som rör Boportalen och bredband.
Växjö
14:00 - 16:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.