Växjö bibliotek

Varför vi medverkar i Digitalidag

Biblioteket är en viktig faktor för att överbrygga de digitala klyftorna som finns i dagens samhälle

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 1

Växjö
10.00 - 16.30

Aktiviteter 2020: 0