Växjö bibliotek

Varför vi medverkar i Digitalidag

Biblioteket är en viktig faktor för att överbrygga de digitala klyftorna som finns i dagens samhälle

Aktiviteter 2021: 1

Växjö
10.00 - 16.30

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.