Vattenhallen Science Center

Vattenhallen är ett lustfyllt och interaktivt Science Center där allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet får ta del av experiment, utställningar och shower grundade i aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill vara med i Digitalidag eftersom vi vill inspirera fler människor till att lära sig mer om vetenskap och teknik, och inte minst att själva bli mer aktiva inom digitaliseringen. Ju fler som är med och utvecklar vårt samhälle – desto bättre!

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 3

Vattenhallen Science Center
Testa på att klimatkoda! Lär dig att programmera samtidigt som du får veta mer om klimatet.
Lund
Vattenhallen Science Center
Vi klimatkodar tillsammans! Vi guidar dig igenom vårt material kring miljödataprogrammering där du får koda och göra ett quiz!
Lund
10:00 - 11:00
Vattenhallen Science Center
Vi klimatkodar tillsammans! Vi guidar dig igenom vårt material kring miljödataprogrammering där du får koda och göra ett quiz!
Lund
13:00 - 14:00

Aktiviteter 2020: 0