Unga Forskare

Digital föreläsning om säkerhet online

Varför vi medverkar i Digitalidag

Cybersecurity Academy är ett initiativ som arbetar för att stärka ungas säkerhet online, såväl som att främja intresset för teknik och it. Vi deltar i Digitalidag eftersom vi tror på ett framtida samhälle med stark digital säkerhet. Sverige är ett land som ligger i toppen när det gäller digitalisering, men som halkat efter när det gäller it-säkerhet. Vi behöver därför stärka vår medvetenhet och våra vanor när vi är online. Cybersecurity Academy arrangerar föreläsningar av IT-experter (från våra partners) i skolor, erbjuder kostnadsfritt undervisningsmaterial så att lärare kan arbeta med cybersäkerhet i klassrummet, och arrangerar lovskolor för unga it-intresserade.

Cybcrsecurity Academy är ett initiativ som drivs av Unga Forskare tillsammans med IBM och andra företag inom it-branschen, samt med uppdragsmedel från MSB.

Aktiviteter 2023: 1

Föreläsning med en IT-expert om cybersäkerhet. Öppen för allmänheten och skolklasser från åk 7.
Stockholm
10:00 - 11:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0