Tjörns kommun

Varför vi medverkar i Digitalidag

Tjörns kommunbibliotek arbetar regelbundet för en ökad digital delaktighet och kompetens i mötet med invånarna. eMedborgarveckan uppmärksammas på Tjörn mellan den 11-15 oktober (mån-fre). Under den 15 oktober uppmärksammas även Digitalidag. Bilbioteket i samarbete med andra förvaltningar i Tjörns kommun. I oktober startar en ny tjänst, Socialförvaltningen, en digifixare som ska hjälpa äldre över 67 år så att de kan öka sin digitala kompetens.
Presentation blir tisdag 12 oktober i bilioteket. På fredag 15 oktober visar bilbioteket filmen ” Bli säker på nätet”, något som efterfrågas av besökarna.

Aktiviteter 2021: 1

Skärhamn
09:00 - 11:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.