Teknikföretagen

Industrin står för lösningarna

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalisering är kärnan i framtidens konkurrenskraft och innebär stora affärsmöjligheter. Digitalisering ökar dessutom möjligheten att kunna generera de lösningar som behövs för att möta samhällsutmaningar och de globala klimatmålen

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0