Teknikföretagen

Industrin står för lösningarna

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalisering är kärnan i framtidens konkurrenskraft och innebär stora affärsmöjligheter. Digitalisering ökar dessutom möjligheten att kunna generera de lösningar som behövs för att möta samhällsutmaningar och de globala klimatmålen

Aktiviteter 2021: 1

Syftet med seminariet är att diskutera vikten av att cybersäkerhet tas på allvar. Cybersäkerhet är ett lagarbete och fler behöver göra mer.
Stockholm
13:00 - 14:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.