Tänk säkert

Varför vi medverkar i Digitalidag

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen”Tänk säkert”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2022

Digitalidag