Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR är en politiskt styrd organisation och styrelsen består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi är med i Digitalidag för vi vill inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Aktiviteter 2023: 1

Post- och telestyrelsen (PTS), Digitalidag
Ring Digitalidag en telefonservice dit man kan ringa och ställa enklare frågor om digitala verktyg och tjänster.
Hela Sverige
09:00 - 12:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 2

Digitalt
14:00 - 14:45
13:00 - 13:45

Aktiviteter 2020: 0