Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv samlar 49 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten för 60 000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige, vars uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som kan uppstå om förutsättningarna är de rätta.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Sveriges position i digitaliseringens framkant är en styrka vi inte bör slarva bort. Svenskt Näringsliv medverkar i Digitalidag då vi behöver ha en tillåtande inställning och bidra med främjande insatser inom digitalisering som både stärker våra företags konkurrenskraft och gynnar varje individ i vårt samhälle.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 1

Göteborg
08:00 - 09:00

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0