Stenungsunds kommun

Digitalisering för alla! – Välkommen fredag den 15 oktober.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill inspirera alla i Stenungsunds kommun att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Aktiviteter 2021: 9

Stenungsunds kommun
Stenungsund
10.00 - 16.00
Stenungsund
11.00-11.20 - 13.00-13.20
Stenungsund
10.00 - 16.00
Stenungsund
10.00 - 16.00
Stenungsund kommun
Kulturhuset Fregatten Fregatten 1, Stenungsund
10.00 - 16.00
Stenungsunds kommun
Stenungsund
14.00 - 16.00
Stenungsund
10.00 - 16.00
Stenungsunds kommun
Surfa i säker och trygg miljö.
Stenungsund
10.00 - 16.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.