SPF Seniorerna

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med cirka 250 000 medlemmar. Vi driver viktiga förändringar för Sveriges seniorer och påverkar regering och riksdag, såväl som regioner och kommuner. Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta. Vi jobbar hårt för att förbättra och göra skillnad för de äldre i samhället, där digitaliseringen är en viktig byggsten. I SPF Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet viktiga ledord.

Varför vi medverkar i Digitalidag

SPF Seniorerna vill vara en viktig organisation i seniorers vardag och jobbar därför målmedvetet för att öka seniorers digitala kompetens. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda utbildningar i mötesverktyget Zoom. Genom Digitalidag vill vi erbjuda fler människor att kunna delta i digitala möten genom att gå våra digitala utbildningar i Zoomverktyget den 15 oktober.

Syftet är att minska den digitala klyftan och medverka till demokratisering. Vi erbjuder denna dag två utbildningar; Del 1 Delta  ett Zoommöte, Del 2 Att leda ett Zoom-möte.

 

 

Aktiviteter 2021: 2

Digital utbildning
10:00 - 12:00
Digital utbildning
14:00 - 16:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.