SPF Seniorerna Björken

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med cirka 250 000 medlemmar. Vi driver viktiga förändringar för Sveriges seniorer och påverkar regering och riksdag, såväl som regioner och kommuner. Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta. Vi jobbar hårt för att förbättra och göra skillnad för de äldre i samhället, där digitaliseringen är en viktig byggsten. I SPF Seniorernas arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet viktiga ledord.

Varför vi medverkar i Digitalidag

SPF Seniorerna vill vara en viktig organisation i seniorers vardag och jobbar därför målmedvetet för att öka seniorers digitala kompetens. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda utbildningar i mötesverktyget Zoom. Genom Digitalidag vill vi erbjuda fler människor att kunna delta i digitala möten genom att gå våra digitala utbildningar i Zoomverktyget den 13 oktober.
Syftet är att minska den digitala klyftan och medverka till demokratisering. Vi erbjuder denna dag två utbildningar; Del 1 Delta ett Zoommöte, Del 2 Att leda ett Zoom-möte.

Aktiviteter 2023: 5

SPF Seniorerna i Karlshamn
Karlshamn
Stockholm
10:30 - 12:30
Digitalidag, BankID, Kivra, SPF Seniorerna & Jernhusen
Välkommen till en e-mässa på Stockholms Centralstation där du kan få tips & information om hur du kommer igång med digitala tjänster & verktyg.
Stockholm
12:30 - 16:00
En digital kurs med föreläsare som på ett pedagogiskt sätt visar hur du gör för att delta på ett Zoom-möte. Praktiska övningar ingår ej.
Stockholm
10:00 - 12:00
Kursen genomförs digitalt med en föreläsare som går igenom funktioner som behövs för att leda ett Zoom-möte. Förkunskaper i Zoom krävs.
Stockholm
14:00 - 16:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0