Sjöbo Bibliotek

En mötesplats för livslångt lärande och ett rikt kulturliv!

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalidag är ett typ av evenemang som delar många av bibliotekens mål, syfte och vision. Vi deltar för att kunna dra nytta av de synergieffekter som Digitalidag-satsningen leder till, med en stor gemensam kraftsamling runt om i hela landet. Men även för att kunna stå till förfogande med våra egna resurser för att främja den lokala digitala kompetensen och i längden den digitala utvecklingen!

Aktiviteter 2023: 2

En dag med fika, föreläsningar och IT-stöd. Kom förbi en stund eller stanna hela dagen!
Sjöbo Bibliotek
10.00 - 16.00
Sjöbo bibliotek tillsammans med Utbildningsforum
En föreläsning för att öka ditt digitala självförtroende och att du ska känna dig trygg på nätet.
Sjöbo Bibliotek
14:00 - 15:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0