SeniorNet Karlstad

SeniorNet Sweden är en ideell, nationell och oberoende förening. Vi hjälper seniorer att ta del av de möjligheter digitaliseringen ger i dagens samhälle. Vi finns över hela Sverige med drygt 40 lokala föreningar och 6 300 medlemmar. SeniorNet Sweden är riksorganisationen i ett nätverk bestående av lokala föreningar runt om i landet. Respektive lokal förening har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet. De lokala föreningarna erbjuder support, praktiskt stöd, utbildning och inte minst en intressesocial gemenskap.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0