SEB

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Varför vi medverkar i Digitalidag

Genom samarbete och kunskapsdelning kan vi tillsammans göra skillnad för ett hållbart samhälle. Vi kommer att engagera oss, upplysa och inspirera den allmänna kunskapen om vardagliga och grundläggande digitala verktyg och tjänster samt informera om VAR man kan få hjälp via Ring Digitalidag 15 oktober. Vi kommer att engagera SEB kollegor att hjälpa en anhörig att få igång sitt digitala bankid, handla på nätet, ladda ner messenger etc. De flesta brott begås genom klick på okänd länk vilket kan förhindras genom att skapa lösningar för att förhindra digitala bedrägerier. SEB utlyser och ansvarar för en innovationstävling med start 15/10 för en tryggare digital värld, för alla.

 

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 2

Hela Sverige
09:00 - 17:00

Aktiviteter 2020: 0